Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Spokojnosť cestujúcich vlakom

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Pohlavie:
Povinná odpoveď

2 Vaša veková skupina:
Povinná odpoveď

3 Jaký je váš status?
Povinná odpoveď

4 Ako často cestujete vlakom?
Povinná odpoveď

5 Aký typ cestovného lístka si obvykle kupujete?
Povinná odpoveď

6 Za akým účelom cestujete vlakom?
Povinná odpoveď

7 Ako by ste ohodnotili našu stanicu?
Povinná odpoveď

100 %
75 %
50 %
25 %
0 %
Informácie
Čistota
Dostupná pomoc
Občerstvenie
WC
Čakárne
Design
Celkový dojem

8 Ako by ste ohodnotili predaj cestovných lístkov?
Povinná odpoveď

Výborný
Dobrý
Nevíiem
Zlý
Veľmi zlý
Počet pokladníc
Prístup predajcov
Spôsob komunikácie predajcov
Samoobslužné systémy

9 Ako by ste ohodnotili naše vlaky?
Povinná odpoveď

100 %
75 %
50 %
25 %
0 %
Komfort
Teplota
Dochvíľnosť
Čistota
Úložné zariadenie
Informácie vo vlaku
Sprievodcovia
Ponuka občerstvenia

10 Ako by ste ohodnotili vlakové služby, ktoré ponúkame - váš celkový dojem?
Povinná odpoveď

11 Prosím, povedzte nám, čo môžeme urobiť pre zlepšenie?

Ostáva 1500 znakov