Spokojnosť cestujúcich vlakom

Spokojnosť cestujúcich vlakom

Obľúbenosť: 89 ×

Šablónu dotazníka možno upraviť. Vytvorte si vlastné otázky, zmeňte odpovede, zmažte otázky, apod. Survio vám spracuje odpovede do prehľadných tabuliek a grafov.

Spokojnosť cestujúcich vlakom

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1. Pohlavie:

 • Žena
 • Muž

2. Vaša veková skupina:

 • menej ako 20
 • 21-30
 • 31-40
 • 41-50
 • 51-60
 • 60 a viac

3. Jaký je váš status?

 • Študent
 • Zamestnaný/á
 • Nezamestnaný/á
 • OSZČ
 • Dôchodca

4. Ako často cestujete vlakom?

 • Denne
 • Týždenne
 • Mesačne
 • Párkrát za rok
 • Nikdy

5. Aký typ cestovného lístka si obvykle kupujete?

 • Na každú cestu
 • Týždenný
 • Mesačný
 • Štvrťročný
 • Ročný

6. Za akým účelom cestujete vlakom?

 • Obchodný (schôdzky, zákazníci)
 • Osobné dôvody
 • Sociálny (kontakt s ľuďmi)
 • Dovolenka
 • Preprava vecí

7. Ako by ste ohodnotili našu stanicu?

 • 100 %
 • 75 %
 • 50 %
 • 25 %
 • 0 %

Informácie

 • 100 %
 • 75 %
 • 50 %
 • 25 %
 • 0 %

Čistota

 • 100 %
 • 75 %
 • 50 %
 • 25 %
 • 0 %

Dostupná pomoc

 • 100 %
 • 75 %
 • 50 %
 • 25 %
 • 0 %

Občerstvenie

 • 100 %
 • 75 %
 • 50 %
 • 25 %
 • 0 %

WC

 • 100 %
 • 75 %
 • 50 %
 • 25 %
 • 0 %

Čakárne

 • 100 %
 • 75 %
 • 50 %
 • 25 %
 • 0 %

Design

 • 100 %
 • 75 %
 • 50 %
 • 25 %
 • 0 %

Celkový dojem

 • 100 %
 • 75 %
 • 50 %
 • 25 %
 • 0 %

8. Ako by ste ohodnotili predaj cestovných lístkov?

 • Výborný
 • Dobrý
 • Nevíiem
 • Zlý
 • Veľmi zlý

Počet pokladníc

 • Výborný
 • Dobrý
 • Nevíiem
 • Zlý
 • Veľmi zlý

Prístup predajcov

 • Výborný
 • Dobrý
 • Nevíiem
 • Zlý
 • Veľmi zlý

Spôsob komunikácie predajcov

 • Výborný
 • Dobrý
 • Nevíiem
 • Zlý
 • Veľmi zlý

Samoobslužné systémy

 • Výborný
 • Dobrý
 • Nevíiem
 • Zlý
 • Veľmi zlý

9. Ako by ste ohodnotili naše vlaky?

 • 100 %
 • 75 %
 • 50 %
 • 25 %
 • 0 %

Komfort

 • 100 %
 • 75 %
 • 50 %
 • 25 %
 • 0 %

Teplota

 • 100 %
 • 75 %
 • 50 %
 • 25 %
 • 0 %

Dochvíľnosť

 • 100 %
 • 75 %
 • 50 %
 • 25 %
 • 0 %

Čistota

 • 100 %
 • 75 %
 • 50 %
 • 25 %
 • 0 %

Úložné zariadenie

 • 100 %
 • 75 %
 • 50 %
 • 25 %
 • 0 %

Informácie vo vlaku

 • 100 %
 • 75 %
 • 50 %
 • 25 %
 • 0 %

Sprievodcovia

 • 100 %
 • 75 %
 • 50 %
 • 25 %
 • 0 %

Ponuka občerstvenia

 • 100 %
 • 75 %
 • 50 %
 • 25 %
 • 0 %

10. Ako by ste ohodnotili vlakové služby, ktoré ponúkame - váš celkový dojem?

 • 100 %
 • 75 %
 • 50 %
 • 25 %
 • 0 %

11. Prosím, povedzte nám, čo môžeme urobiť pre zlepšenie?

500

Všetky šablóny

Vstúpiť do Survia

Pokračovať

Zabudli ste heslo?