Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Spokojnosť čitateľa publikácie (časopis / noviny)

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Aký je váš celkový dojem z "publikácie"?
Povinná odpoveď

0/5

2 Ako by ste sa popísali ako čitateľ "publikácie"?
Povinná odpoveď

3 Ako často čítate nasledujúce stĺpiky / rubriky?
Povinná odpoveď

Vždy
Často
Príležitostne
Nikdy
Miestne správy
Hlavné správy
Hlavné články
Šport
Lifestyle sekcia
Celosvetové správy
Ekonomické články

4 Ako často navštevujete webové stránky "publikácie"?
Povinná odpoveď

5 Máte nejaké návrhy ako vylepšiť, doplniť alebo upraviť "publikáciu"?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov