Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Spokojnosť klienta v banke

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Cítite sa vítaný, keď vstúpite do našej banky?
Povinná odpoveď

2 Ohodnoťte prosím našich zamestnancov:
Povinná odpoveď

Vždy
Často
Zriedka
Nikdy
Je pracovník / konzultant / pokladník priateľský a zdvorilý?
Ponúkol vám pracovník / konzultant / pokladník ďalšie služby a produkty?
Mal pracovník / konzultant / pokladník dobré vedomosti o našich bankových produktoch a službách?

3 Bola vaša záležitosť vybavená efektívne a včas?
Povinná odpoveď

4 Je budova našej banky čistá a v poriadku?
Povinná odpoveď

5 Napíšte nám prosím, čo by sme mohli zlepšiť:

Ostáva 1500 znakov