Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Spokojnosť klientov cestovnej kancelárie

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Aké je vaše pohlavie?
Povinná odpoveď

Pre služby CK som sa rozhodol/a na základe:
Povinná odpoveď

Akým spôsobom ste si objednal/a zájazd u našej CK?
Povinná odpoveď

Do akej miery sa zhodujete s nasledujúcimi výrokmi, ktoré sa týkajú našich predajcov?
Povinná odpoveď

Rozhodne súhlasím
Súhlasím
Neviem
Nesúhlasím
Rozhodne súhlasím
Predajca bol ochotný
Predajca pôsobil profesionálne
Predajca okamžite rozpoznal moje požiadavky
Dostal/a som potrebné informačné materiály
Bol/a som plne informovaný/á o všetkých ponúkaných službách

Aký spôsob dopravy ste využil/a?
Povinná odpoveď

Ako by ste ohodnotil/a kvalitu autobusovej dopravy?
Povinná odpoveď

Známkujte ako v škole: 1 - najlepší, 5 - najhorší

1
2
3
4
5
Nevyužil/a som
Rýchlosť odbavenia
Ústretovosť vodičov
Možnosť občerstvenia
Dochvíľnosť
Celkovú kvalitu a stav autobusu

Ako by ste ohodnotil/a kvalitu leteckej dopravy?
Povinná odpoveď

Známkujte ako v škole: 1 - najlepší, 5 - najhorší

1
2
3
4
5
Nevyužil/a som
Rýchlosť odbavenia
Ústretovosť palubného personálu
Úroveň občerstvenia
Služby počas letu
Dochvíľnosť

Ohodnoťte, prosím, kvalitu služieb spojenou s ubytováním:
Povinná odpoveď

Známkujte ako v škole: 1 - najlepší, 5 - najhorší

1
2
3
4
5
Vybavenie hotela
Úroveň izby
Kvalita a pestrosť stravy
Ústretovosť personálu
Čistota
Hotelové služby
Dopravná dostupnosť hotela
Zábava pre hostí

Boli vám ponúknuté nasledujúce služby?
Povinná odpoveď

Áno
Neviem
Nie
Poistenie CK proti úpadku
Komplexné poistenie
Transfer z/na letisko
Fakultatívne výlety

Bol/a ste spokojný/á s ponukou fakultatívnych výletov?
Povinná odpoveď

Ako celkovo hodnotíte delegáta z miesta vášho pobytu?
Povinná odpoveď

0/5

Aký bol váš celkový dojem z:
Povinná odpoveď

Známkujte ako v škole: 1 - najlepší, 5 - najhorší

1
2
3
4
5
Zamestnancov CK
Dopravy
Ubytovania
Fakultatívnych výletov
Jedla a pitia

Zájazdy nakupujete predovšetkým ako:
Povinná odpoveď

Čo je pre vás prioritou pri nákupe zájazdu:
Povinná odpoveď

Odpovedzte, prosím, na nasledujúcich niekoľko otázok:
Povinná odpoveď

Áno
Skôr áno
Nie som si istý/á
Skôr nie
Nie
Splnila dovolenka vaše očakávania?
Vyhovuje vám naša ponuka zájazdov?
Sú naše webstránky prehľadné?
Súhlasia údaje na našom webe so skutočnosťou?
Zodpovedala cena zájazdu jeho kvalite?
Budete aj naďalej využívať služby našej spoločnosti?

Čo by ste nám odporúčal/a zmeniť alebo zlepšiť?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov