Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Spokojnosť s prijímacím konaním o prácu

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Ako ste sa dozvedeli o ponúkanej pracovnej pozícií v našej spoločnosti?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

2 Ako ste boli prijatí pri svojej prvej návšteve našej spoločnosti?
Povinná odpoveď

3 Bol zástupca spoločnosti profesionálny?
Povinná odpoveď

4 Ako by ste zhodnotili dĺžku pohovoru zástupcu našej firmy s vami? Máte pocit, že s vami zástupca spoločnosti hovoril primerane dlhú dobu?
Povinná odpoveď

5 Bol zástupca spoločnosti dostatočne informovaný o spoločnosti?
Povinná odpoveď

6 Ako detailne vám zástupca spoločnosti objasnil pracovnú pozíciu, o ktorú ste sa uchádzali?
Povinná odpoveď

7 Ako detailne vás zástupca spoločnosti oboznámil s ďalším priebehom prijímacieho konania?
Povinná odpoveď

8 Aká rýchla bola odozva zástupcu našej spoločnosti na vaše e-maily?
Povinná odpoveď

9 Priestor pre návrhy či pripomienky na zlepšenie prijímacieho konania?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

10 Ako ste boli celkovo spokojní s prijímacím konaním v našej spoločnosti?
Povinná odpoveď