Spokojnosť s prijímacím konaním o prácu

Spokojnosť s prijímacím konaním o prácu

Obľúbenosť: 161 ×

Šablónu dotazníka možno upraviť. Vytvorte si vlastné otázky, zmeňte odpovede, zmažte otázky, apod. Survio vám spracuje odpovede do prehľadných tabuliek a grafov.

Spokojnosť s prijímacím konaním o prácu

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1. Ako ste sa dozvedeli o ponúkanej pracovnej pozícií v našej spoločnosti?

500

2. Ako ste boli prijatí pri svojej prvej návšteve našej spoločnosti?

 • Veľmi prívetivo
 • Prívetivo
 • Neutrálne, z prijatia nemám výrazné zážitky
 • Nie príliš prívetivo
 • Veľmi neprívetivo

3. Bol zástupca spoločnosti profesionálny?

 • Áno
 • Skôr áno
 • Skôr nie
 • Nie

4. Ako by ste zhodnotili dĺžku pohovoru zástupcu našej firmy s vami? Máte pocit, že s vami zástupca spoločnosti hovoril primerane dlhú dobu?

 • Áno
 • Nie

5. Bol zástupca spoločnosti dostatočne informovaný o spoločnosti?

 • Áno
 • Skôr áno
 • Skôr nie
 • Vôbec

6. Ako detailne vám zástupca spoločnosti objasnil pracovnú pozíciu, o ktorú ste sa uchádzali?

 • Veľmi detailne
 • Viac ako dostatočne
 • Dostatočne
 • Len zbežne
 • Vôbec

7. Ako detailne vás zástupca spoločnosti oboznámil s ďalším priebehom prijímacieho konania?

 • Veľmi detailne
 • Viac ako dostatočne
 • Dostatočne
 • Len zbežne
 • Vôbec

8. Aká rýchla bola odozva zástupcu našej spoločnosti na vaše e-maily?

 • Veľmi rýchla
 • Rýchla
 • Priemerná
 • Pomalá
 • Veľmi pomalá

9. Priestor pre návrhy či pripomienky na zlepšenie prijímacieho konania?

500

10. Ako ste boli celkovo spokojní s prijímacím konaním v našej spoločnosti?

 • Veľmi spokojný/á
 • Spokojný/á
 • Ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • Nespokojný/á
 • Veľmi nespokojný/á
Všetky šablóny

Vstúpiť do Survia

Pokračovať

Zabudli ste heslo?