Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Spokojnosť s technickou podporou

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Kedy ste naposledy kontaktovali našu zákaznícku podporu?
Povinná odpoveď

2 Ako ste kontaktovali nášho zástupcu?
Povinná odpoveď

3 Ohodnoťte prosím vašu spokojnosť s našou technickou podporou:
Povinná odpoveď

Veľmi spokojný/á
Spokojný/á
Ani spokojný/á ani nespokojný/á
Nespokojný/á
Veľmi nespokojný/á
Vyriešenie problému
Kvalita rady
Rýchlosť telefonickej odozvy
Profesionalita a reprezentatívnosť
Nápomocnosť a názornost
Jednoduchosť kontaktu so zákazníckym servisom
Rýchlosť reakcie na e-mail

4 Ako často kontaktujete našu technickú podporu?
Povinná odpoveď

5 Ohodnoťte prosím, do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami:
Povinná odpoveď

Rozhodne súhlasím
Súhlasím
Neutrálne
Nesúhlasím
Rozhodne nesúhlasím
Zástupca bol dobre informovaný
Zástupca bol trpezlivý
Zástupca mal entuziazmus
Zástupca pozorne počúval
Zástupca bol priateľský
Zástupca bol vnímavý
Zástupca bol zdvorilý

6 Ako ste celkovo spokojní s našou podporou?
Povinná odpoveď

7 Máte nejakú skúsenosť alebo návrh na zlepšenie nášho servisu?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov