Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Spokojnosť so zákazníckym servisom

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Ako dlho ste museli čakať na odozvu nášho zákazníckeho servisu?
Povinná odpoveď

2 Ako pozorne vás zástupcovia zákazníckeho servisu počúvali?
Povinná odpoveď

3 Akí aktívni boli zástupcovia nášho zákazníckeho servisu pri snahe pomôcť vám?
Povinná odpoveď

4 Ako rýchlo vám zástupcovia nášho zákazníckeho servisu dokázali pomôcť?
Povinná odpoveď

5 Do akej miery bol zástupca nášho zákazníckeho servisu dobre informovaný?
Povinná odpoveď

6 Aká jasná bola informácia, akú vám zákaznícky servis poskytol?
Povinná odpoveď

7 Koľko z vašich otázok bolo naším zákazníckym servisom vyriešených?
Povinná odpoveď

8 Bol pre vás náš zákaznícky servis užitočný?
Povinná odpoveď

9 Aká pre vás bola spolupráca s naším zákazníckym servisom?
Povinná odpoveď