Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Spokojnosť so zamestnaneckými výhodami (benefitmi)

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Obdržali ste dostatočné informácie o všetkých výhodách našej spoločnosti?
Povinná odpoveď

2 Boli vám dostatočne vysvetlené všetky zamestnanecké výhody?
Povinná odpoveď

3 Ako ste spokojný s výhodami, aké poskytujeme všetkým zamestnancom?
Povinná odpoveď

4 Ohodnoťte prosím úroveň vašej spokojnosti s:
Povinná odpoveď

Veľmi spokojný/á
Spokojný/á
Ani spokojný/á ani nespokojný/á
Nespokojný/á
Veľmi nespokojný/á
Firemný lekár
Životné poistenie
Zvýhodnené nákupy pre zamestnancov
Dovolenka
Osobný rozvoj
Vzdelávanie

5 V prípade, že máte nejaké návrhy na zmeny v súčasnom systéme výhod, popíšte ich prosím:

Ostáva 1500 znakov

6 Ohodnoťte prosím mieru vašej spokojnosti s odozvou na vaše otázky ohľadne zamestnaneckých benefitov:
Povinná odpoveď

V prípade, že ste žiadne otázky nemal / a, zvoľte prosím možnosť "neviem".

Spokojný/á
Ani spokojný/á ani nespokojný/á
Nespokojný/á
Neviem
Dôkladnosť a presnosť odpovedí
Rýchlosť odpovedí
Ochota počúvať

7 Popíšte prosím, akým spôsobom by sme pre vás mohli vylepšiť systém zamestnaneckých výhod:

Ostáva 1500 znakov