Spokojnosť so zamestnaneckými výhodami (benefitmi)

Spokojnosť so zamestnaneckými výhodami (benefitmi)

Obľúbenosť: 299 ×

Šablónu dotazníka možno upraviť. Vytvorte si vlastné otázky, zmeňte odpovede, zmažte otázky, apod. Survio vám spracuje odpovede do prehľadných tabuliek a grafov.

Spokojnosť so zamestnaneckými výhodami (benefitmi)

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1. Obdržali ste dostatočné informácie o všetkých výhodách našej spoločnosti?

2. Boli vám dostatočne vysvetlené všetky zamestnanecké výhody?

3. Ako ste spokojný s výhodami, aké poskytujeme všetkým zamestnancom?

 • Veľmi spokojný/á
 • Spokojný/á
 • Ani spokojný/á ani nespokojný/á
 • Nespokojný/á
 • Veľmi nespokojný/á

4. Ohodnoťte prosím úroveň vašej spokojnosti s:

 • Veľmi spokojný/á
 • Spokojný/á
 • Ani spokojný/á ani nespokojný/á
 • Nespokojný/á
 • Veľmi nespokojný/á

Firemný lekár

 • Veľmi spokojný/á
 • Spokojný/á
 • Ani spokojný/á ani nespokojný/á
 • Nespokojný/á
 • Veľmi nespokojný/á

Životné poistenie

 • Veľmi spokojný/á
 • Spokojný/á
 • Ani spokojný/á ani nespokojný/á
 • Nespokojný/á
 • Veľmi nespokojný/á

Zvýhodnené nákupy pre zamestnancov

 • Veľmi spokojný/á
 • Spokojný/á
 • Ani spokojný/á ani nespokojný/á
 • Nespokojný/á
 • Veľmi nespokojný/á

Dovolenka

 • Veľmi spokojný/á
 • Spokojný/á
 • Ani spokojný/á ani nespokojný/á
 • Nespokojný/á
 • Veľmi nespokojný/á

Osobný rozvoj

 • Veľmi spokojný/á
 • Spokojný/á
 • Ani spokojný/á ani nespokojný/á
 • Nespokojný/á
 • Veľmi nespokojný/á

Vzdelávanie

 • Veľmi spokojný/á
 • Spokojný/á
 • Ani spokojný/á ani nespokojný/á
 • Nespokojný/á
 • Veľmi nespokojný/á

5. V prípade, že máte nejaké návrhy na zmeny v súčasnom systéme výhod, popíšte ich prosím:

500

6. Ohodnoťte prosím mieru vašej spokojnosti s odozvou na vaše otázky ohľadne zamestnaneckých benefitov:

V prípade, že ste žiadne otázky nemal / a, zvoľte prosím možnosť "neviem".

 • Spokojný/á
 • Ani spokojný/á ani nespokojný/á
 • Nespokojný/á
 • Neviem

Dôkladnosť a presnosť odpovedí

 • Spokojný/á
 • Ani spokojný/á ani nespokojný/á
 • Nespokojný/á
 • Neviem

Rýchlosť odpovedí

 • Spokojný/á
 • Ani spokojný/á ani nespokojný/á
 • Nespokojný/á
 • Neviem

Ochota počúvať

 • Spokojný/á
 • Ani spokojný/á ani nespokojný/á
 • Nespokojný/á
 • Neviem

7. Popíšte prosím, akým spôsobom by sme pre vás mohli vylepšiť systém zamestnaneckých výhod:

500

Všetky šablóny

Vstúpiť do Survia

Pokračovať

Zabudli ste heslo?