Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Spokojnosť vysokoškolských študentov

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Aká kvalitná je výučba vašich hlavných (povinných) predmetov?
Povinná odpoveď

2 Aká kvalitná je výučba vašich vedľajších (nepovinných) predmetov?
Povinná odpoveď

3 Sú učebne na tejto univerzite dostatočne vybavené pre potreby štúdia?
Povinná odpoveď

4 Ako by ste ohodnotili zložitosť zápisu predmetov na tejto univerzite?
Povinná odpoveď

5 Cítite sa v škole bezpečne?
Povinná odpoveď

6 Aké zložité je získať potrebné študijné materiály?
Povinná odpoveď

7 Ako ste celkovo spokojní so štúdiom na tejto univerzite?
Povinná odpoveď