Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Spokojnosť zákazníka

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Je pre vás využitie služieb/produktov našej spoločnosti prínosné.
Povinná odpoveď

2 Ako sa vám javí naša firma z pohľadu profesionality?
Povinná odpoveď

3 Aká je naša kvalita služieb v porovnaní s konkurenciou?
Povinná odpoveď

4 Sú pre vás ceny našich služieb/produktov prijateľnejšie v porovnaní s konkurenciou?
Povinná odpoveď

5 Aký kvalitný bol náš zákaznícky servis?
Povinná odpoveď

6 Ako ste boli celkovo spokojní s našimi zamestnancami?
Povinná odpoveď

7 Aké celkové hodnotenie by ste dali našej spoločnosti?
Povinná odpoveď

Možnosti odpovedajú známkovaniu v škole.

8 Odporučili by ste našu spoločnosť ostatným?
Povinná odpoveď