Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Spokojnosť zákazníka s opravou vozidla

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Ktorú pobočku ste navštívili?
Povinná odpoveď

2 Ako ste prvýkrát kontaktovali náš servis?
Povinná odpoveď

3 Keď ste přišli do nášho servisu, uvítal vás niekto?
Povinná odpoveď

4 Vysvetlil vám náš zástupca opravy a/alebo odporúčanú údržbu zreteľne a jasne?
Povinná odpoveď

5 Bol vám predvedený nejaký servisný zásah (oprava)?
Povinná odpoveď

6 Boli vykonané dohodnuté opravy kompletne a včas?

7 Odpovedala konečná cena za vykonané opravy prvotnému odhadu?

8 Odporučili by ste náš servis svojim známym, rodine alebo iným ľuďom?
Povinná odpoveď

9 Kde ste sa dozvedeli o našom servise?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

10 Boli ste (celkovo) spokojní s návštevou nášho servisu?
Povinná odpoveď