Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Spokojnosť zamestnanca na pracovisku

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi o svojom pracovisku?
Povinná odpoveď

Určite súhlasím
Súhlasím
Nesúhlasím
Určite nesúhlasím
Pracovisko je plne vybavené a umožňuje mi pohodlne pracovať.
Na pracovisku nie som rušený a môžem sa sústrediť na prácu.
Pracovisko mi nevyhovuje.

2 Je niečo, čo vám na pracovisku vadí alebo čo by ste chceli zmeniť?
Povinná odpoveď

Priestor pre váš názor

Ostáva 1500 znakov

3 Do akej miery sa zhodujete s nasledujúcimi výrokmi o svojich kolegoch?
Povinná odpoveď

Určite súhlasím
Súhlasím
Nesúhlasím
Určite nesúhlasím
Sme jeden tím, na kolegov sa môžem spoľahnúť.
S kolegami si rozumiem.
S nadriadenými kolegami sa rešpektujeme.
Som uznávaný medzi kolegami za odvedenou práci.

4 Moja práca ma:
Povinná odpoveď

5 Ste stotožnení so svojou pracovnou pozíciou a veríte tomu, čo robíte?
Povinná odpoveď

6 Čoho si vo svojej firme najviac vážite?
Povinná odpoveď

Zoraďte podľa dôležitosti, potiahnutím.

  • 1. Voľnej pracovnej doby
  • 2. Možnosti kariérneho rastu
  • 3. Priateľského prostredia
  • 4. Benefitu v podobe straveniek
  • 5. Benefitu v podobe jedného týždňa dovolenky navyše

7 Stručne popíšte, čím sa vaša firma zaoberá a v čom je podľa vášho názoru najlepšia.
Povinná odpoveď

Priestor pre váš názor

Ostáva 1500 znakov