Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Stravovanie v školskej jedálni

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Chutí ti v školskej jedálni podávaná strava?
Povinná odpoveď

Odpovedz, prosím, na nasledujúce otázky:
Povinná odpoveď

Áno
Nie
Občas
Je výber jedál dostatočný?
Môžeš si objednať vegetariánske jedlo?
Môžeš si vziať k hlavnému jedlu aj kompót alebo šalát?
Je v jedálni vždy dostatok pitia?
Môžeš si pridať, keď chceš?

Odpovedz, prosím, na nasledujúce otázky:
Povinná odpoveď

Áno
Nie
Občas
Býva jedlo dostatočne teplé?
Bývajú riady čisté?
Máš si vždy kam sadnúť?
Správajú sa kuchárky milo?
Je v jedálni dostatočne teplo?
Je osvetlenie jedálne dostatočné?

Čo by si jedálni vytkol?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Čo sa ti na jedálni páči?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Máš nejaký nápad alebo pripomienku ako jedáleň zlepšiť? Odkázal by si niečo kuchárkam? Môžeš práve tu:
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov