Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Syndróm vyhorenia zamestnanca

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Do akej miery ste spokojný/á so svojím zamestnaním?
Povinná odpoveď

0/5

2 Dokážete sa zo svojej práce radovať?
Povinná odpoveď

3 Myslíte si, že ste za svoju prácu dostatočne oceňovaný/á?
Povinná odpoveď

4 Prináša vám práca sebauspokojenie?
Povinná odpoveď

5 Trpíte poruchami spánku?
Povinná odpoveď

6 Máte nejaké zdravotné problémy?
Povinná odpoveď

7 Prideľte počet hodín, ktorý týždenne trávite danou aktivitou:
Povinná odpoveď

Rozdeľte 168 hodin
Práca
0
168
Spánok
0
168
Voľnočasové aktivity
0
168

8 Máte pocit, že pracujete viac, než by ste mal/a?
Povinná odpoveď

9 Prežil/a ste už niekedy syndróm vyhorenia?
Povinná odpoveď

10 Ste:
Povinná odpoveď

11 Koľko máte rokov?
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov