Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Ukončenie poskytovania služby

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Vaše pohlavie?

2 Do akej vekovej kategórie patríte?
Povinná odpoveď

3 Ako dlho ste využívali naše služby?
Povinná odpoveď

4 Ako často ste využívali našu službu?
Povinná odpoveď

5 Ako by ste ohodnotili našu službu v porovnaní s inými podobnými službami ostatných spoločností?
Povinná odpoveď

6 Ako ste boli spokojní s našou službou?
Povinná odpoveď

7 Aký ste mali hlavný dôvod, pre zrušenie našej služby?
Povinná odpoveď

8 Používali by ste znova našu službu, pokiaľ budete podobný typ v budúcnosti potrebovať?
Povinná odpoveď

9 Čo by sme mohli na našej službe vylepšiť?

Ostáva 1500 znakov