Základný demografický dotazník - Demografia

Základný demografický dotazník - Demografia

Obľúbenosť: 668 ×

Šablónu dotazníka možno upraviť. Vytvorte si vlastné otázky, zmeňte odpovede, zmažte otázky, apod. Survio vám spracuje odpovede do prehľadných tabuliek a grafov.

Základný demografický dotazník - Demografia

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1. Ste žena alebo muž?

 • Žena
 • Muž

2. Aká z nižšie uvedených kategórií zahŕňa váš vek?

 • 17 alebo menej
 • 18 - 20
 • 21 - 29
 • 30 - 39
 • 40 - 49
 • 50 - 59
 • 60 alebo viac

3. Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

 • Bez vzdelania alebo neúplné základné vzdelanie
 • Základné
 • Stredné (s vyučením/bez vyučenia, s maturitou/bez maturity, odborné i neodborné)
 • Vyššie odborné
 • Vysokoškolské - bakalársky titul
 • Vysokoškolské - magisterský titul
 • Vysokoškolské - doktorský titul alebo vyšší

4. Aká z nasledujúcich kategórií najlepšie vystihuje váš pracovný stav?

 • Zamestnaný, pracujem 1 - 39 hodín týždenne
 • Zamestnaný, pracujem 40 alebo viac hodín týždenne
 • Nezamestnaný, hľadám prácu
 • Nezamestnaný, nehľadám práci
 • Starobný dôchodca
 • Handicapovaný, neschopný pracovať

5. Aký vysoký bol kombinovaný príjem vo vašej domácnosti v roku 2010 bez odpočtu daní?

Zahrňte hrubý príjem z práce, obchodnej činnosti; penzie; dividendy; úroky; prídavky, sociálne dávky, podporu v nezamestnanosti; akékoľvek iné príjmy získané členmi vašej domácnosti, ktorí sú vo veku 18 rokov alebo starší.

6. Akej ste národnosti?

 • Slovenskej
 • Rómskej
 • Vietnamskej
Všetky šablóny

Vstúpiť do Survia

Pokračovať

Zabudli ste heslo?