Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Základný demografický dotazník - Demografia

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Ste žena alebo muž?
Povinná odpoveď

2 Aká z nižšie uvedených kategórií zahŕňa váš vek?
Povinná odpoveď

3 Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
Povinná odpoveď

4 Aká z nasledujúcich kategórií najlepšie vystihuje váš pracovný stav?
Povinná odpoveď

5 Aký vysoký bol kombinovaný príjem vo vašej domácnosti v roku 2010 bez odpočtu daní?
Povinná odpoveď

Zahrňte hrubý príjem z práce, obchodnej činnosti; penzie; dividendy; úroky; prídavky, sociálne dávky, podporu v nezamestnanosti; akékoľvek iné príjmy získané členmi vašej domácnosti, ktorí sú vo veku 18 rokov alebo starší.

Ostáva 20 znakov

6 Akej ste národnosti?
Povinná odpoveď