Vzor dotazníku 360° zpětné vazby

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1. Jaká je úroveň Vaší pracovní pozice?

 • Manažer
 • Vedoucí týmu
 • Partner
 • Administrátor
 • Kontrolor

2. Definujte Váš vztah s „jméno-zaměstnance“:

 • Nadřízený
 • Rovný
 • Podřízený
 • Stejný

3. Jak často přicházíte do kontaktu s „jméno-zaměstnance“?

 • Denně
 • Týdně
 • Jednou – dvakrát měsíčně
 • Ojediněle
 • Vůbec

4. Jak byste posoudili výkon „jméno-zaměstnance“ ?

 • Výjimečný
 • Vynikající
 • Dobrý
 • Průměrný
 • Špatný

5. Ohodnoťte prosím, do jaké míry souhlasíte s tvrzeními o „jméno-zaměstnance“ se zaměřením na orientaci na zákazníka:

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Mění a přizpůsobuje pracovní procesy podle potřeb zákazníka.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Vyhledává a navrhuje způsoby, aby překonal zákazníkova očekávání.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Hledá nové služby pro zákazníky skrze kreativní přístupy.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Trvá na tom, aby byly splněny zákazníkovy požadavky na včasné dodání.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Zajišťuje, že jeho/její práce je bezchybná a nanejvýš kvalitní.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

6. Ohodnoťte prosím, do jaké míry souhlasíte s tvrzeními o „jméno-zaměstnance“ se zaměřením na obchodní dovednosti:

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Ví, co je vizí a cílem naší organizace.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Pozná klíčové změny ovlivňující naši společnost a trh.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Rozumí, jak naše postupy přispívají k úspěchům naší organizace.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Vynakládá peníze a používá zdroje úsporně a prozíravě.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Staví jasné cíle a milníky, které jsou realistické a podnětné.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

7. Ohodnoťte prosím, do jaké míry souhlasíte s tvrzeními o „jméno-zaměstnance“, se zaměřením na dosahování výsledků:

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Vykoná práci s výjimečnými výsledky.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Předvídá a překonává překážky ještě předtím, než vyústí v krizi.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Bere osobní odpovědnost za své výsledky.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Určuje a soustřeďuje se na klíčové otázky a dopady svého konání.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Vykonává včas nápravu neuspokojivých jednání.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

8. Ohodnoťte prosím, do jaké míry souhlasíte s tvrzeními o „jméno-zaměstnance“, se zaměřením na vedení:

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Přijímá odpovědnost za problémy namísto obviňování ostatních.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Udržuje vysoké standardy personálního vedení, i když je nucen ke kompromisu.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Zvládá dobře stresové situace, aniž by sám byl napjatý nebo nervózní.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Motivuje členy týmu k spolupráci a pomoci jeden druhému.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Je dobrým příkladem požadovaného chování.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

9. Ohodnoťte prosím, do jaké míry souhlasíte s tvrzeními o „jméno-zaměstnance“, se zaměřením na komunikaci:

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Poskytuje přirozenou odezvu bez ofenzívy nebo povyšování se.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Adresuje konflikty a nesouhlas bez osobního útočení na ostatní.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Před přijetím opatření se ptá ostatních na názor - při podstatných otázkách.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Umožňuje ostatním vyjádřit bezpečně svůj nesouhlas a sdílet jejich názory.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Věnuje stejnou pozornost tomu, co říkají ostatní - bez přerušování.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

10. Ohodnoťte prosím, do jaké míry souhlasíte s tvrzeními o „jméno-zaměstnance“, se zaměřením na osobní iniciativu:

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Neustále poukazuje na příležitosti pro zlepšení.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Nebojí se přijímat nové nápady a přístupy.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Zpochybňuje současné obchodní praktiky ve prospěch nových a inovativních řešení.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Hledá nové přístupy a technologie na překonání existujících překážek.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Je ochotný experimentovat a zkoušet nové nápady, i když nejsou jeho/její vlastní.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

11. Ohodnoťte prosím, do jaké míry souhlasíte s tvrzeními o „jméno-zaměstnance“, se zaměřením na plánování a organizování:

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Dokáže rozlišit úkoly podle důležitosti, takže ty nejpodstatnější jsou dokončeny nejdřív.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Odstraní plýtvání a zvýší efektivitu v každém aspektu práce.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Plánuje úkoly, takže pracovní zátěž je rovnoměrná.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Neplýtvá svým časem.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Řídí svou práci s precizností a má oko pro detail.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

12. Ohodnoťte prosím, do jaké míry souhlasíte s tvrzeními o „jméno-zaměstnance“, se zaměřením na rozhodování:

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Před přijmutím závazků zajistí vhodné množství času i zdrojů.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Má autoritu k učinění významných rozhodnutí ovlivňujících svoji práci bez zbytečného schvalování.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Zhodnotí dostupné možností dříve než dospěje k závěrům.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Dělá včasná rozhodnutí a upravuje postupy bez zbytečného odkládání jednání.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Zahrnuje ostatní do rozhodování o tom, co, kde a kdy bude uděláno.

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Neutrálně
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

13. Co se Vám na práci s „jméno-zaměstnance“ líbí nejvíce?

500

Použijte šablonu - je zdarma

360° zpětná vazba

Oblíbenost 3886 ×

Použijte k profesnímu rozvoji svých zaměstnanců vzor dotazníku 360° zpětné vazby. Zmapujete jejich potenciál, výkonové hodnocení i osobnostní předpoklady.

Použijte šablonu - je zdarma

Vzor dotazníku je ideální pro

 • management firem,
 • HR specialisty,
 • vedoucí pracovníky.

Vychovávejte si kolegy s potřebnou odborností a autoritou, kteří mohou aspirovat do vedoucích pozic a svým přístupem budou motivovat ostatní. Výkonnější zaměstnanci přinesou vaší firmě konkurenční výhody a s rostoucí motivací bude klesat fluktuace těchto klíčových osob. Šablona dotazníku 360° zpětné vazby od Survia vám pomůže identifikovat silné a slabé stránky zaměstnance, nastíní optimální pracovní uplatnění a ukáže směr dalšího možného růstu.

Šablonu dotazníku lze upravovat. Vytvořte si vlastní otázky, změňte odpovědi, smažte otázky, apod. Survio vám zpracuje odpovědi do přehledných tabulek a grafů.

Survio je dotazníkový software pro každého.

S našimi vzory dotazníků pro vás bude příprava průzkumů hračka. Sbírejte zpětnou vazbu bez námahy a efektivně.

Říkají o nás

Marketingová manažerka, HR specialista a obchodní ředitel sdílí zkušenosti se Surviem.

Práce s dotazníky v Surviu je opravdu snadná, jak pro ty, kdo dotazník vytváří, tak pro respondenty. Díky tomu máme k dispozici dostatek informací o trhu a zákaznících pro lepší zacílení našich produktů.

Denisa M. Marketingová manažerka

Dotazník zvládnu připravit během několika minut. Z pozice HR specialisty oceňuji široké možnosti sběru dat, automatickou analýzu odpovědí a přehledné zobrazení výsledků v reportech.

Martin Z. HR specialista

Potřebujeme vědět, jak zákazníci hodnotí naše produkty a Survio nám to umožňuje. Využíváme především pokročilé funkce pro sdílení, přizpůsobení dotazníku a integraci do našeho workflow.

Karel N. Obchodní ředitel

K šabloně získáte i online dotazníkovou platformu. S její pomocí data nasbíráte a také jim porozumíte.

Vytvořit dotazník teď

Vstoupit do Survia

Přihlásit

Zapomněli jste heslo?

Rezervovat demo

Digicert

Začněte s dotazníky teď!

 • Vytvořte dotazník Intuitivní editor dotazníku, 100+ předpřipravených vzorů dotazníků
 • Sbírejte odpovědi Pro mobilní zařízení, sběr odpovědí na různých kanálech, trackování identity
 • Analyzujte výsledky Rychlá a srozumitelná analýza, přehledné reporty na jedno kliknutí
 • Přejděte na Survio PRO Správa uživatelů, vlastní dashboardy, integrace, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013