Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

360° zpětná vazba

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Jaká je úroveň Vaší pracovní pozice?
Povinná odpověď

2 Definujte Váš vztah s „jméno-zaměstnance“:
Povinná odpověď

3 Jak často přicházíte do kontaktu s „jméno-zaměstnance“?
Povinná odpověď

4 Jak byste posoudili výkon „jméno-zaměstnance“ ?
Povinná odpověď

5 Ohodnoťte prosím, do jaké míry souhlasíte s tvrzeními o „jméno-zaměstnance“ se zaměřením na orientaci na zákazníka:
Povinná odpověď

Rozhodně souhlasím
Souhlasím
Neutrálně
Nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Mění a přizpůsobuje pracovní procesy podle potřeb zákazníka.
Vyhledává a navrhuje způsoby, aby překonal zákazníkova očekávání.
Hledá nové služby pro zákazníky skrze kreativní přístupy.
Trvá na tom, aby byly splněny zákazníkovy požadavky na včasné dodání.
Zajišťuje, že jeho/její práce je bezchybná a nanejvýš kvalitní.

6 Ohodnoťte prosím, do jaké míry souhlasíte s tvrzeními o „jméno-zaměstnance“ se zaměřením na obchodní dovednosti:
Povinná odpověď

Rozhodně souhlasím
Souhlasím
Neutrálně
Nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Ví, co je vizí a cílem naší organizace.
Pozná klíčové změny ovlivňující naši společnost a trh.
Rozumí, jak naše postupy přispívají k úspěchům naší organizace.
Vynakládá peníze a používá zdroje úsporně a prozíravě.
Staví jasné cíle a milníky, které jsou realistické a podnětné.

7 Ohodnoťte prosím, do jaké míry souhlasíte s tvrzeními o „jméno-zaměstnance“, se zaměřením na dosahování výsledků:
Povinná odpověď

Rozhodně souhlasím
Souhlasím
Neutrálně
Nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Vykoná práci s výjimečnými výsledky.
Předvídá a překonává překážky ještě předtím, než vyústí v krizi.
Bere osobní odpovědnost za své výsledky.
Určuje a soustřeďuje se na klíčové otázky a dopady svého konání.
Vykonává včas nápravu neuspokojivých jednání.

8 Ohodnoťte prosím, do jaké míry souhlasíte s tvrzeními o „jméno-zaměstnance“, se zaměřením na vedení:
Povinná odpověď

Rozhodně souhlasím
Souhlasím
Neutrálně
Nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Přijímá odpovědnost za problémy namísto obviňování ostatních.
Udržuje vysoké standardy personálního vedení, i když je nucen ke kompromisu.
Zvládá dobře stresové situace, aniž by sám byl napjatý nebo nervózní.
Motivuje členy týmu k spolupráci a pomoci jeden druhému.
Je dobrým příkladem požadovaného chování.

9 Ohodnoťte prosím, do jaké míry souhlasíte s tvrzeními o „jméno-zaměstnance“, se zaměřením na komunikaci:
Povinná odpověď

Rozhodně souhlasím
Souhlasím
Neutrálně
Nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Poskytuje přirozenou odezvu bez ofenzívy nebo povyšování se.
Adresuje konflikty a nesouhlas bez osobního útočení na ostatní.
Před přijetím opatření se ptá ostatních na názor - při podstatných otázkách.
Umožňuje ostatním vyjádřit bezpečně svůj nesouhlas a sdílet jejich názory.
Věnuje stejnou pozornost tomu, co říkají ostatní - bez přerušování.

10 Ohodnoťte prosím, do jaké míry souhlasíte s tvrzeními o „jméno-zaměstnance“, se zaměřením na osobní iniciativu:
Povinná odpověď

Rozhodně souhlasím
Souhlasím
Neutrálně
Nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Neustále poukazuje na příležitosti pro zlepšení.
Nebojí se přijímat nové nápady a přístupy.
Zpochybňuje současné obchodní praktiky ve prospěch nových a inovativních řešení.
Hledá nové přístupy a technologie na překonání existujících překážek.
Je ochotný experimentovat a zkoušet nové nápady, i když nejsou jeho/její vlastní.

11 Ohodnoťte prosím, do jaké míry souhlasíte s tvrzeními o „jméno-zaměstnance“, se zaměřením na plánování a organizování:
Povinná odpověď

Rozhodně souhlasím
Souhlasím
Neutrálně
Nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Dokáže rozlišit úkoly podle důležitosti, takže ty nejpodstatnější jsou dokončeny nejdřív.
Odstraní plýtvání a zvýší efektivitu v každém aspektu práce.
Plánuje úkoly, takže pracovní zátěž je rovnoměrná.
Neplýtvá svým časem.
Řídí svou práci s precizností a má oko pro detail.

12 Ohodnoťte prosím, do jaké míry souhlasíte s tvrzeními o „jméno-zaměstnance“, se zaměřením na rozhodování:
Povinná odpověď

Rozhodně souhlasím
Souhlasím
Neutrálně
Nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Před přijmutím závazků zajistí vhodné množství času i zdrojů.
Má autoritu k učinění významných rozhodnutí ovlivňujících svoji práci bez zbytečného schvalování.
Zhodnotí dostupné možností dříve než dospěje k závěrům.
Dělá včasná rozhodnutí a upravuje postupy bez zbytečného odkládání jednání.
Zahrnuje ostatní do rozhodování o tom, co, kde a kdy bude uděláno.

13 Co se Vám na práci s „jméno-zaměstnance“ líbí nejvíce?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků