Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

CZ Demografie GOLD - Demografie

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 V jakém kraji žijete?
Povinná odpověď

2 Jaké je Vaše poštovní směrovací číslo?
Povinná odpověď

Zbývá 50 znaků

3 Jste žena nebo muž?
Povinná odpověď

4 Která z níže uvedených kategorií zahrnuje Váš věk?
Povinná odpověď

5 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná odpověď

6 Je někdo ve Vaší domácnosti podnikatel?
Povinná odpověď

7 Která z následujících kategorií nejlépe vystihuje Váš pracovní stav?
Povinná odpověď

8 Jak vysoký byl Váš celkový příjem v roce 2010 bez odečtu daní?
Povinná odpověď

Zahrňte čistý příjem z práce, obchodní činnosti; penzi; dividenda; úroky; přídavky, sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti; jakékoli jiné Vaše příjmy.

Zbývá 20 znaků

9 Jak vysoký byl kombinovaný příjem ve Vaší domácnosti v roce 2011 bez odečtu daní?
Povinná odpověď

Zahrňte čistý příjem z práce, obchodní činnosti; penzi; dividenda; úroky; přídavky, sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti; jakékoli jiné příjmy získané členy Vaší domácnosti, kteří jsou ve věku 18 let nebo starší.

Zbývá 20 znaků

10 Jaké jste národnosti?
Povinná odpověď

11 Žijete v podnájmu, v bytě/domě v osobním vlastnictví nebo jinde?
Povinná odpověď

12 Jaký je Váš rodinný stav?
Povinná odpověď

13 Kolik dětí ve věku 17 let nebo mladších žije ve Vaší domácnosti?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků