Dotazník absolventům vysoké školy

Dotazník absolventům vysoké školy

Oblíbenost: 3650 ×

Jakou formou podporuje vaše instituce studenty při budování jejich kariéry? Vzor dotazníku pro absolventy vysoké školy vám přinese hodnotná a užitečná data.

Vzor dotazníku je ideální pro

 • vedoucí pracovníky univerzit, fakult i jednotlivých kateder,
 • zaměstnance s přesahem do PR školy.

Dotazník absolventům vysoké školy přináší sadu plně editovatelných otázek, které lze využít ke zjištění silných a slabých stránek jednotlivých oborů, ale i školy jako celku. Obdržené odpovědi dobře poslouží jako podnětná zpětná vazba pro zkvalitnění výuky, posílení studijních programů, o něž je zájem nebo rozšíření vedlejších předmětů a doplňkových aktivit. Hodnocení absolventů představují také vhodný zdroj informací pro marketingové účely a propagaci instituce při náboru nových uchazečů.

Šablonu dotazníku lze upravovat. Vytvořte si vlastní otázky, změňte odpovědi, smažte otázky, apod. Survio vám zpracuje odpovědi do přehledných tabulek a grafů.

Vzor dotazníku absolventům vysoké školy

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1. Jaký obor jste vystudoval/a?

500

2. Jaký titul jste získal/a?

 • Bc.
 • Mgr.
 • Ing.
 • MUDr.
 • MVDr.

3. Jak dlouho jste studoval/a celkem?

Počet roků studia včetně navazujícího studia prosím sečtěte.

500

4. Jak kvalitní byla výuka Vašich hlavních předmětů posledního ukončeného studia?

 • Velmi kvalitní
 • Kvalitní
 • Spíše kvalitní
 • Spíše nekvalitní
 • Nekvalitní
 • Velmi nekvalitní

5. Jak kvalitní byla výuka Vašich vedlejších předmětů posledního ukončeného studia?

 • Velmi kvalitní
 • Kvalitní
 • Spíše kvalitní
 • Spíše nekvalitní
 • Nekvalitní
 • Velmi nekvalitní

6. Pracoval/a jste při studiu?

Pokud ano, která ze skupin níže uvedených nejlépe vystihuje Vaši práci během studia?

 • Ne
 • Ano, jen náhodné brigády (do 19 hodin za týden)
 • Ano, 20 - 40 hodin týdně
 • Ano, více než 40 hodin týdně, ale ne plný úvazek
 • Ano, na plný úvazek

7. Hodláte dál studovat?

 • Ano
 • Ne

8. Pomáhala Vám vysoká škola s rozvojem Vaší pracovní kariéry?

Motivační programy, možnosti stáží apod.?

 • Ano
 • Spíše ano
 • Spíše ne
 • Ne

9. Jaké jsou Vaše nejlepší zážitky ze studia na vysoké škole?

500

10. Jaké jsou Vaše nejméně příjemné zážitky ze studia na vysoké škole?

500

11. Vyjádřete prosím míru spokojenosti se svým studiem na vysoké škole.

 • Velmi spokojen/a
 • Spokojen/a
 • Průměrně spokojen/a
 • Nespokojen/a
 • Velmi nespokojen
Všechny šablony

Vstoupit do Survia

Pokračovat

Zapomněli jste heslo?