Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

Dotazník absolventům vysoké školy

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Jaký obor jste vystudoval/a?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

2 Jaký titul jste získal/a?
Povinná odpověď

3 Jak dlouho jste studoval/a celkem?
Povinná odpověď

Počet roků studia včetně navazujícího studia prosím sečtěte.

Zbývá 20 znaků

4 Jak kvalitní byla výuka Vašich hlavních předmětů posledního ukončeného studia?
Povinná odpověď

5 Jak kvalitní byla výuka Vašich vedlejších předmětů posledního ukončeného studia?
Povinná odpověď

6 Pracoval/a jste při studiu?
Povinná odpověď

Pokud ano, která ze skupin níže uvedených nejlépe vystihuje Vaši práci během studia?

7 Hodláte dál studovat?
Povinná odpověď

8 Pomáhala Vám vysoká škola s rozvojem Vaší pracovní kariéry?
Povinná odpověď

Motivační programy, možnosti stáží apod.?

9 Jaké jsou Vaše nejlepší zážitky ze studia na vysoké škole?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

10 Jaké jsou Vaše nejméně příjemné zážitky ze studia na vysoké škole?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

11 Vyjádřete prosím míru spokojenosti se svým studiem na vysoké škole.
Povinná odpověď