Průzkum motivace zaměstnanců

Průzkum motivace zaměstnanců

Oblíbenost: 2304 ×

Vzor dotazníku průzkum motivace zaměstnanců vám naznačí, jak na tom vaše firma je z pohledu spokojenosti zaměstnanců a jejich zájmu pro vás pracovat.

Vzor dotazníku je ideální pro

 • management firem,
 • pracovníky ve vedoucích pozicích.

Chcete-li zajistit fungující pracovní prostředí a stabilní personální obsazení, které se projeví v dosahování lepších výsledků či překonávání náročnějších cílů, je zapotřebí zaměstnance motivovat. Předložte jim dotazník na průzkum motivace, sestavte si podle jejich odpovědí žebříček těchto faktorů a ty jim nabídněte. Větší kompetence, profesní růst, angažovanost do rozhodovacích procesů, firemní kultura, systém odměňování a další. Nemusí to být pouze o penězích.

Šablonu dotazníku lze upravovat. Vytvořte si vlastní otázky, změňte odpovědi, smažte otázky, apod. Survio vám zpracuje odpovědi do přehledných tabulek a grafů.

Vzor dotazníku k průzkumu motivace zaměstnanců

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1. Ovlivňuje Váš pracovní výkon styl řízení Vašeho přímého nadřízeného?

 • Ano
 • Nevím
 • Ne

2. Jste spokojen/a se stylem řízení, který je nastaven v organizaci, ve které pracujete?

 • Spokojen/a
 • Spíše spokojen/a
 • Ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • Spíše nespokojen/a
 • Nespokojen/a

3. Ovlivňuje Váš pracovní výkon motivace?

 • Ano
 • Ne

4. Myslíte si, že jste od svého nadřízeného dostatečně motivován/a?

 • Ano
 • Nevím
 • Ne

5. Zohledňuje nadřízený Váš názor při rozhodování?

 • Vždy
 • Někdy
 • Zřídka
 • Nikdy

6. Do jaké míry jste spokojen/a s motivačním programem organizace, ve které pracujete?

7. Myslíte si, že jste za svou dobře odvedenou práci dostatečně ohodnocen/a?

 • Ano
 • Ne

8. Sdělte nám prosím, co by Vás motivovalo k lepším výsledkům:

500

Všechny šablony

Vstoupit do Survia

Pokračovat

Zapomněli jste heslo?