Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

Průzkum motivace zaměstnanců

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Ovlivňuje Váš pracovní výkon styl řízení Vašeho přímého nadřízeného?
Povinná odpověď

Jste spokojen/a se stylem řízení, který je nastaven v organizaci, ve které pracujete?
Povinná odpověď

Ovlivňuje Váš pracovní výkon motivace?
Povinná odpověď

Myslíte si, že jste od svého nadřízeného dostatečně motivován/a?
Povinná odpověď

Zohledňuje nadřízený Váš názor při rozhodování?
Povinná odpověď

Do jaké míry jste spokojen/a s motivačním programem organizace, ve které pracujete?
Povinná odpověď

0/5

Myslíte si, že jste za svou dobře odvedenou práci dostatečně ohodnocen/a?
Povinná odpověď

Sdělte nám prosím, co by Vás motivovalo k lepším výsledkům:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků