Dotazník sebehodnocení

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1. Jak dlouho u nás pracujete?

 • Méně než 3 měsíce
 • 3-12 měsíců
 • 1-3 roky
 • 3-5 roků
 • Více než 5 let

2. Která z následujících možností nejlépe popisuje Vaši pozici ve firmě?

 • Úředník
 • Technik
 • Manažer
 • Účetní
 • Projektový manažer

3. Jak jste spokojen/a se svou pozicí ve firmě?

 • Velmi spokojen/a
 • Spokojen/a
 • Neutrálně
 • Nespokojen/a
 • Velmi nespokojen/a

4. Která z následujících možností nejlépe popisuje oddělení, ve kterém pracujete?

 • Servis zákazníkům
 • Finance/účetnictví
 • Marketing
 • Obchod
 • Lidské zdroje
 • Provoz

5. Vemte v úvahu Vaše cíle / plány, které tvrzení nejlépe popisuje Váš výkon?

 • Překonání cílů / plánů
 • Cíle / plány zcela splněny
 • Částečné splnění cílů / plánů
 • Nesplnění cílů / plánů

6. Ohodnoťte se v následujících kategoriích:

 • Výborná
 • Dobrá
 • Neutrální
 • Uspokojivá
 • Špatná

Celková míra samostatnosti

 • Výborná
 • Dobrá
 • Neutrální
 • Uspokojivá
 • Špatná

Celková kvalita práce

 • Výborná
 • Dobrá
 • Neutrální
 • Uspokojivá
 • Špatná

Celková míra produktivity

 • Výborná
 • Dobrá
 • Neutrální
 • Uspokojivá
 • Špatná

7. Co Vám v současnosti pomáhá ve Vaší produktivitě a umožňuje Vám dělat lepší práci?

500

8. Co by Vám pomohlo k dosažení vyšší produktivity?

500

Powered by
Všechny šablony Survio

Vstoupit do Survia

Pokračovat

Zapomněli jste heslo?