Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

Dotazník sebehodnocení

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Jak dlouho u nás pracujete?
Povinná odpověď

2 Která z následujících možností nejlépe popisuje Vaši pozici ve firmě?
Povinná odpověď

3 Jak jste spokojen/a se svou pozicí ve firmě?
Povinná odpověď

4 Která z následujících možností nejlépe popisuje oddělení, ve kterém pracujete?
Povinná odpověď

5 Vemte v úvahu Vaše cíle / plány, které tvrzení nejlépe popisuje Váš výkon?
Povinná odpověď

6 Ohodnoťte se v následujících kategoriích:
Povinná odpověď

Výborná
Dobrá
Neutrální
Uspokojivá
Špatná
Celková míra samostatnosti
Celková kvalita práce
Celková míra produktivity

7 Co Vám v současnosti pomáhá ve Vaší produktivitě a umožňuje Vám dělat lepší práci?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

8 Co by Vám pomohlo k dosažení vyšší produktivity?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků