Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

Hodnocení domova pro seniory

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Jak dlouho žijete v domově pro seniory?
Povinná odpověď

Jste spokojen/a se zázemím a materiálním vybavením domova pro seniory?
Povinná odpověď

Ohodnoťte, prosím, následující výroky ohledně personálu domova pro seniory:
Povinná odpověď

Známkujte jako ve škole: 1 - nejlepší, 5 - nejhorší

1
2
3
4
5
Pracovníci recepce jsou vždy milý a vstřícní
Ošetřovatelky a pečovatelky působí profesionálním dojmem
Ošetřovatelky a pečovatelky jsou přátelské a citlivé
Personál domova pro seniory se mi vždy snaží ve všem vyhovět

Do jaké míry jste spokojen/a s vlastním pokojem?
Povinná odpověď

0/5

Do jaké míry, na základě vlastní zkušenosti, se ztotožňujete s náledujícími výroky o poskytované stravě?
Povinná odpověď

Rozhodně Souhlasím
Souhlasím
Nevím
Nesouhlasím
Rozhodně Nesouhlasím
Je vždy čerstvá a kvalitní
Je chutná a výživná
Je velmi pestrá
Výběr z jídel je vždy dostatečně rozmanitý
Se stravou jsem nadmíru spokojen/a

Do jaké míry jste spokojen/a s ošetřovatelskými a pečovatelskými službami?
Povinná odpověď

Hodnotíte společenské a zájmové aktivity jako dostatečné a přínosné?
Povinná odpověď

Cítíte se v našem domově pro seniory důstojně?
Povinná odpověď

Je zde něco, co byste chtěl/a zlepšit na fungování našeho domova pro seniory?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků