Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

Hodnocení návštěvy kanceláře

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času na vyplnění následujícího dotazníku, který nám pomůže při zkvalitnění našich služeb.

1 Jaká byla povaha Vaší návštěvy?
Povinná odpověď

2 Měli jste schůzku?
Povinná odpověď

3 Jak dlouho jste čekali, než Vás přivítal náš zástupce?
Povinná odpověď

4 Jak spokojený/á jste byli s časem čekání na našeho zástupce?
Povinná odpověď

5 Jak zdvořilý a přátelský byl náš personál?
Povinná odpověď

6 Jak spokojený/á jste byl/a se způsobem, jakým s Vámi náš personál jednal?
Povinná odpověď

7 Jak spokojený/á jste byl/a s odpověďmi na Vaše otázky?
Povinná odpověď

8 Byly Vaše otázky plně zodpovězeny?
Povinná odpověď

9 Jak dobře byl náš personál informován?
Povinná odpověď

10 Jaký byl celkový dojem z Vaší návštěvy naší kanceláře?
Povinná odpověď

11 Existuje něco, co se Vám líbilo/ nelíbilo nebo co bychom mohli změnit, tak aby byla naše kancelář v budoucnu víc příjemná?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků