Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

Hodnocení obchodního zástupce

Dobrý den,

před časem navštívil Vaši společnost náš obchodní zástupce. V rámci zkvalitňování služeb prosím uvedeného zástupce ohodnoťte.

1 Jak se jmenoval zástupce, který Vás navštívil?
Povinná odpověď

2 Kdy přijel náš zástupce na smluvenou schůzku?

3 Do jaké míry se shodujete s následujícími výroky ohledně vystupování našeho zástupce?
Povinná odpověď

Rozhodně souhlasím
Souhlasím
Nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Zástupce byl vhodně oblečen
Zástupce působil pozitivně
Zástupce byl schopný naslouchat našim potřebám
Nepocítil/a jsem omezenou svobodu v rozhodování

4 Do jaké míry se shodujete s následujícími výroky o připravenosti našeho zástupce?
Povinná odpověď

Rozhodně souhlasím
Souhlasím
Nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Zástupce dokonale znal představovaný produkt/službu
Zástupce pohotově reagoval na dotazy
Zástupce mi předal připravené materiály
Zástupce znal naše produkty a naši firmu

5 Odhadněte prosím, jak dlouho trvala schůzka.
Povinná odpověď

6 Jaký byl Váš celkový dojem:
Povinná odpověď

Hodnoticí stupnice: 1 - nejlepší, 5 - nejhorší.

1
2
3
4
5
Ze zástupce
Ze schůzky
Z představeného produktu/služby