Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

Hodnocení předmětu (kurzu)

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Do kterého ročníku chodíte?
Povinná odpověď

2 Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje důvod, proč jste si vybrali tento "předmět"?
Povinná odpověď

3 Byla náročnost předmětu v souladu s Vašimi očekáváními?
Povinná odpověď

4 Zapsali byste si jiný předmět vedený stejným profesorem?
Povinná odpověď

5 Doporučili byste tento předmět ostatním studentům?
Povinná odpověď

6 V případe, že ne, proč?

Zbývá 1500 znaků

7 Jak by bylo možné kurz vylepšit?

Zbývá 1500 znaků