Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

Hodnocení spokojenosti pacienta

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času na vyplnění následujícího dotazníku, který nám pomůže v budoucnu zlepšit kvalitu poskytované zdravotnické péče.

1 Jste:
Povinná odpověď

2 Do které věkové kategorie patříte:
Povinná odpověď

3 Jaké jste národnosti?
Povinná odpověď

4 Jak byste ohodnotil/a rychlost poskytnuté zdravotnické péče?
Povinná odpověď

Velmi krátký
Krátký
Dlouhý
Velmi dlouhý
Čas strávený v čekárně
Čas strávený v ordinaci
Čas čekání na testy
Čas čekání na výsledky testů

5 Jak byste ohodnotil/a jednoduchost získaní zdravotnícké péče?
Povinná odpověď

Vynikající
Dobré
Ne velmi dobré
Špatné
Možnost dohodnout si schůzku
Ordinační hodiny střediska (nemocnice)
Výhodnost polohy střediska (nemocnice)
Odezva na telefonáty

6 Který z lékařů Vás vyšetřil?
Povinná odpověď

7 Jak byste ohodnotili Vašeho lékaře, sestřičku a ostatní zdravotnický personál?
Povinná odpověď

Souhlasím
Spíš souhlasím
Spíš nesouhlasím
Vůbec nesouhlasím
Vyslechnou Vás a věnují se Vám
Vysvětlí Vám, co chcete vědět
Dobře s Vámi zacházejí a poradí Vám
Chovají se přátelsky a jsou nápomocní
Odpovídají na Vaše otázky

8 Jak byste ohodnotil/a postoj ostatního personálu (technická podpora apod.)?
Povinná odpověď

Souhlasím
Spíš souhlasím
Spíš nesouhlasím
Vůbec nesouhlasím
Chovají se přátelsky a nápomocně
Odpovídají na Vaše otázky

9 Jak byste ohodnotil/a vybavenost našeho střediska (nemocnice)?
Povinná odpověď

Výborné
Dobře
Ne velmi dobře
Špatně
Upravenost a čistota
Lehká orientace v areálu
Pohodlnost a bezpěčnost
Soukromí

10 Jak hodnotíte ceny našich služeb?
Povinná odpověď

11 Jak hodnotíte naše vyúčtování?
Povinná odpověď

Vynikající
Dobré
Ne velmi dobré
Špatné
Vysvětlení poplatků
Shromažďování plateb

12 Doporučil/a byste nás svojí rodině nebo známým?
Povinná odpověď

13 Co se Vám líbilo/ nelíbilo na našem středisku (nemocnici)?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

14 Co bychom mohli změnit nebo vylepšit?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků