Hodnocení spokojenosti pacienta

Hodnocení spokojenosti pacienta

Oblíbenost: 1363 ×

Vzor dotazníku hodnocení spokojenosti pacienta vám přinese náměty na zlepšení celkového chodu vašeho zařízení, ale nabízí i pohled na jednotlivé detaily.

Vzor dotazníku je ideální pro

 • vedoucí pracovníky nemocničních oddělení,
 • vyšší management,
 • ředitele soukromých zdravotnických středisek a klinik.

Ať už se jedná o nemocniční zařízení, specializovaná oddělení, zdravotní střediska nebo soukromé kliniky, zde všude dotazník díky široké paletě předpřipravených a plně editovatelných otázek využijete. Získejte přehled o tom, jak pacient vnímá délku čekací doby, přístup personálu, úroveň poskytovaných služeb nebo kvalitu vybavení. Analýza těchto dat vám ukáže do jaké míry se potkává reálný stav s očekáváním pacientů a naznačí prostor ke změně.

Šablonu dotazníku lze upravovat. Vytvořte si vlastní otázky, změňte odpovědi, smažte otázky, apod. Survio vám zpracuje odpovědi do přehledných tabulek a grafů.

Vzor dotazníku hodnocení spokojenosti pacienta

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času na vyplnění následujícího dotazníku, který nám pomůže v budoucnu zlepšit kvalitu poskytované zdravotnické péče.

1. Jste:

 • muž
 • žena

2. Do které věkové kategorie patříte:

 • 17 a méně
 • 18-30
 • 31-45
 • 46-60
 • 61 a více

3. Jaké jste národnosti?

 • České
 • Slovenské
 • Romské
 • Polské
 • Vietnamské

4. Jak byste ohodnotil/a rychlost poskytnuté zdravotnické péče?

 • Velmi krátký
 • Krátký
 • Dlouhý
 • Velmi dlouhý

Čas strávený v čekárně

 • Velmi krátký
 • Krátký
 • Dlouhý
 • Velmi dlouhý

Čas strávený v ordinaci

 • Velmi krátký
 • Krátký
 • Dlouhý
 • Velmi dlouhý

Čas čekání na testy

 • Velmi krátký
 • Krátký
 • Dlouhý
 • Velmi dlouhý

Čas čekání na výsledky testů

 • Velmi krátký
 • Krátký
 • Dlouhý
 • Velmi dlouhý

5. Jak byste ohodnotil/a jednoduchost získaní zdravotnícké péče?

 • Vynikající
 • Dobré
 • Ne velmi dobré
 • Špatné

Možnost dohodnout si schůzku

 • Vynikající
 • Dobré
 • Ne velmi dobré
 • Špatné

Ordinační hodiny střediska (nemocnice)

 • Vynikající
 • Dobré
 • Ne velmi dobré
 • Špatné

Výhodnost polohy střediska (nemocnice)

 • Vynikající
 • Dobré
 • Ne velmi dobré
 • Špatné

Odezva na telefonáty

 • Vynikající
 • Dobré
 • Ne velmi dobré
 • Špatné

6. Který z lékařů Vás vyšetřil?

 • Doktor 1
 • Doktor 2
 • Doktor 3

7. Jak byste ohodnotili Vašeho lékaře, sestřičku a ostatní zdravotnický personál?

 • Souhlasím
 • Spíš souhlasím
 • Spíš nesouhlasím
 • Vůbec nesouhlasím

Vyslechnou Vás a věnují se Vám

 • Souhlasím
 • Spíš souhlasím
 • Spíš nesouhlasím
 • Vůbec nesouhlasím

Vysvětlí Vám, co chcete vědět

 • Souhlasím
 • Spíš souhlasím
 • Spíš nesouhlasím
 • Vůbec nesouhlasím

Dobře s Vámi zacházejí a poradí Vám

 • Souhlasím
 • Spíš souhlasím
 • Spíš nesouhlasím
 • Vůbec nesouhlasím

Chovají se přátelsky a jsou nápomocní

 • Souhlasím
 • Spíš souhlasím
 • Spíš nesouhlasím
 • Vůbec nesouhlasím

Odpovídají na Vaše otázky

 • Souhlasím
 • Spíš souhlasím
 • Spíš nesouhlasím
 • Vůbec nesouhlasím

8. Jak byste ohodnotil/a postoj ostatního personálu (technická podpora apod.)?

 • Souhlasím
 • Spíš souhlasím
 • Spíš nesouhlasím
 • Vůbec nesouhlasím

Chovají se přátelsky a nápomocně

 • Souhlasím
 • Spíš souhlasím
 • Spíš nesouhlasím
 • Vůbec nesouhlasím

Odpovídají na Vaše otázky

 • Souhlasím
 • Spíš souhlasím
 • Spíš nesouhlasím
 • Vůbec nesouhlasím

9. Jak byste ohodnotil/a vybavenost našeho střediska (nemocnice)?

 • Výborné
 • Dobře
 • Ne velmi dobře
 • Špatně

Upravenost a čistota

 • Výborné
 • Dobře
 • Ne velmi dobře
 • Špatně

Lehká orientace v areálu

 • Výborné
 • Dobře
 • Ne velmi dobře
 • Špatně

Pohodlnost a bezpěčnost

 • Výborné
 • Dobře
 • Ne velmi dobře
 • Špatně

Soukromí

 • Výborné
 • Dobře
 • Ne velmi dobře
 • Špatně

10. Jak hodnotíte ceny našich služeb?

 • Nepřijatelné
 • Drahé
 • Přijatelné
 • Laciné

11. Jak hodnotíte naše vyúčtování?

 • Vynikající
 • Dobré
 • Ne velmi dobré
 • Špatné

Vysvětlení poplatků

 • Vynikající
 • Dobré
 • Ne velmi dobré
 • Špatné

Shromažďování plateb

 • Vynikající
 • Dobré
 • Ne velmi dobré
 • Špatné

12. Doporučil/a byste nás svojí rodině nebo známým?

 • Ano
 • Ne

13. Co se Vám líbilo/ nelíbilo na našem středisku (nemocnici)?

500

14. Co bychom mohli změnit nebo vylepšit?

500

Všechny šablony

Vstoupit do Survia

Pokračovat

Zapomněli jste heslo?