Hodnocení zaměstnance nadřízeným

Hodnocení zaměstnance nadřízeným

Oblíbenost: 1281 ×

Vzor dotazníku k hodnocení zaměstnance nadřízeným je nástroj ke zjištění profesních i lidských kvalit vašich pracovníků - jejich efektivity, týmovosti a flexibility.

Vzor dotazníku je ideální pro

 • manažery,
 • vedoucí pracovníky,
 • ředitele a majitele firem.

Odpovědi vám pomohou uvědomit si, zda jsou správní lidé na pozicích, pro které mají předpoklady a podle toho můžete řešit případné změny v personálním obsazení. Využijte toto hodnocení k motivaci zaměstnanců. Dejte jim zpětnou vazbu a navrhněte profesní růst, účast na školeních a zvýšení odborné kvalifikace. Stejně tak máte v rukou podklady pro případné odměny a stanovení odpovídající výše každému zaměstnanci. Realizujte tyto průzkumy průběžně a pravidelně.

Šablonu dotazníku lze upravovat. Vytvořte si vlastní otázky, změňte odpovědi, smažte otázky, apod. Survio vám zpracuje odpovědi do přehledných tabulek a grafů.

Vzor dotazníku hodnocení zaměstnance nadřízeným

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1. Uveďte jméno hodnoceného zaměstnance:

500

2. Jak pracovitý je Váš zaměstnanec?

 • Velmi
 • Dostatečně
 • Průměrně
 • Nepříliš
 • Vůbec

3. Jak efektivní je Váš zaměstnanec ve své práci?

 • Velmi
 • Průměrně
 • Vůbec

4. Stíhá Váš zaměstnanec plnit termíny?

 • Ano, vždy
 • Ano, ve většině případů
 • Ano, v polovině případů
 • V méně než polovině případů
 • Vůbec je neplní

5. Jak Váš zaměstnanec zvládá týmovou práci?

 • Velmi dobře
 • Dobře
 • Ani dobře, ani špatně
 • Špatně
 • Velmi špatně

6. Jak se Váš zaměstnanec podílí na společné zodpovědnosti za výsledek?

 • Velmi dobře
 • Dobře
 • Ani dobře, ani špatně
 • Špatně
 • Velmi špatně

7. Jak rychle reaguje Váš zaměstnanec na požadavky?

 • Velmi rychle
 • Rychle
 • Spíše rychle
 • Spíše pomalu
 • Pomalu

8. Jak dobře zvládá Váš zaměstnanec kritiku své práce?

 • Velmi dobře
 • Dobře
 • Ani dobře, ani špatně
 • Špatně
 • Velmi špatně

9. Jak rychle se Váš zaměstnanec zvládá přizpůsobovat měnícím se prioritám?

 • Velmi rychle
 • Rychle
 • Spíše rychle
 • Spíše pomalu
 • Pomalu
 • Velmi pomalu

10. Jak dobře je Váš zaměstnanec informován o cílech společnosti?

 • Velmi dobře
 • Dobře
 • Dostatečně
 • Nepříliš dobře
 • Nedostatečně
 • Vůbec

11. Co Váš zaměstnanec potřebuje ke zlepšení svých výkonů?

500

Všechny šablony

Vstoupit do Survia

Pokračovat

Zapomněli jste heslo?