Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

Nábor dobrovolníků pro neziskovou organizaci

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Vaše pohlaví?
Povinná odpověď

2 Do které věkové kategorie patříte?
Povinná odpověď

3 Pro kterou událost se hlásíte jako dobrovolník?
Povinná odpověď

4 Ve kterých oblastech byste chtěli vykonávat dobrovolnickou činnost?
Povinná odpověď

5 Kolik hodin týdně byste rád/a věnovali "událost 1 / 2 / 3"?
Povinná odpověď

6 Označte prosím svoje časové možnosti na celý týden.
Povinná odpověď

Zaznačte všechny možnosti.

9:00 - 11:00
11:00 - 13:00
13:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 19:00
19:00 - 21:00
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

7 Napište prosím všechny zkušenosti, které si myslíte, že by mohly být prospěšné pro vybranou událost v níž chcete pomoci:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

8 Jak jste se dozvěděl/a o naší „organizaci“?
Povinná odpověď

9 Uveďte prosím své kontaktní údaje:

Zbývá 250 znaků