Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

Nemocniční průzkum spokojenosti

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Byl/a jste v "název-nemocnice" hospitalizován/a poprvé?
Povinná odpověď

2 Kolik dní jste strávil/a v nemocnici?
Povinná odpověď

3 Jak jste si vybral/a "název-nemocnice"?
Povinná odpověď

4 Jaká byla speicalizace ošetřujícího doktora, který Vás přijímal?
Povinná odpověď

5 Na kterém oddělení jste byl/a hospitalizován/a?
Povinná odpověď

6 Ohodnoťte následující výroky, týkající se "název-nemocnice":
Povinná odpověď

Rozhodně souhlasím
Souhlasím
Nevím
Nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Nejlepší lékaři v okolí
Nejlepší sestry v okolí
Nejmodernější vybavení nemocnice
Ošetřující lékař byl velmi zkušený
Ošetřující lékař byl milý a staral se
Ošetřující lékař mě neustále informoval
Testy a procedury mi byly vysvětleny
Sestry byly velmi zkušené
Sestry přišly vždy, když jsem je volal/a

7 Jak jste celkově spokojeni s péčí, které se Vám u nás dostalo?
Povinná odpověď

0/5

8 Prosím okomentujte Vaši hospitalizaci (co se Vám líbílo, nelíbilo, návrhy na zlepšení apod.):

Zbývá 1500 znaků