Nemocniční průzkum spokojenosti

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1. Byl/a jste v "název-nemocnice" hospitalizován/a poprvé?

2. Kolik dní jste strávil/a v nemocnici?

 • 1-3 dny
 • 4-6 dní
 • 7 a více dní

3. Jak jste si vybral/a "název-nemocnice"?

 • Byla mi doporučena mým doktorem
 • Vybral/a jsem si ji sám/sama
 • Byl/a jsem sem přivezena sanitkou

4. Jaká byla speicalizace ošetřujícího doktora, který Vás přijímal?

 • Všeobecný lékař (internista)
 • Pediatr
 • Gynekolog
 • ORL
 • Chirurg
 • Neurochirurg
 • Urolog
 • Ortoped
 • Onkolog
 • Nevím

5. Na kterém oddělení jste byl/a hospitalizován/a?

 • Porodnice
 • Chirurgie
 • Interní oddělení
 • ARO
 • JIP
 • Rehabilitační oddělení
 • Dětské oddělení

6. Ohodnoťte následující výroky, týkající se "název-nemocnice":

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Nevím
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Nejlepší lékaři v okolí

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Nevím
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Nejlepší sestry v okolí

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Nevím
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Nejmodernější vybavení nemocnice

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Nevím
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Ošetřující lékař byl velmi zkušený

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Nevím
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Ošetřující lékař byl milý a staral se

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Nevím
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Ošetřující lékař mě neustále informoval

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Nevím
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Testy a procedury mi byly vysvětleny

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Nevím
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Sestry byly velmi zkušené

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Nevím
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

Sestry přišly vždy, když jsem je volal/a

 • Rozhodně souhlasím
 • Souhlasím
 • Nevím
 • Nesouhlasím
 • Rozhodně nesouhlasím

7. Jak jste celkově spokojeni s péčí, které se Vám u nás dostalo?

8. Prosím okomentujte Vaši hospitalizaci (co se Vám líbílo, nelíbilo, návrhy na zlepšení apod.):

500

Powered by
Všechny šablony Survio

Vstoupit do Survia

Pokračovat

Zapomněli jste heslo?