Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

Plánování vzdělávací akce

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Zúčastníte se námi pořádané akce?
Povinná odpověď

2 Pokud víte, že se akce nebudete účastnit, vysvětlete prosím proč?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

3 Jak jste se o uvedené akci dozvěděl/a?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

4 Byla registrace na tuto akci obtížná?
Povinná odpověď

5 Jaká témata by Vás na akci nejvíce zajímala?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

6 Máte nějaké otázky, jež by podle Vás měly být na akci zodpovězeny?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

7 Jaký způsob získání dodatečných informací ke konané akci preferujete?
Povinná odpověď

8 Máte nějaká dietní omezení? Pokud ano, zapište je, prosím.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků