Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

Průzkum cenové citlivosti produktu

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Jak dobře znáte náš "produkt"?
Povinná odpověď

2 Kdybyste věděl/a, že cena "produktu" je "... Kč", zaplatil/a byste za jeho koupi?
Povinná odpověď

3 O kolik kusů "produktu" více či méně byste si koupil/a?

V prvním sloupci je znázorněno navýšení / snížení ceny. Zvažte prosím vliv na Vaše rozhodování o koupi vzhledem k ceně a počtu kusů, které byste při dané ceně zakoupili.

o 4 méně
o 1-3 méně
o 1-3 více
o 4 a více
Cena +20 %
Cena +10 %
Cena +5 %
Cena -5 %
Cena -10 %
Cena -20 %

4 Jakou cenu za "produkt" byste byli ochotni zaplatit?
Povinná odpověď

Uveďte částku v Kč.

Zbývá 20 znaků

5 Při jaké ceně (oproti "... Kč") by pro Vás "produkt" vypadal tak levně, že byste cítil/a, že kvalita nemůže být dobrá?
Povinná odpověď

6 Řekli byste o vlastnostech "produktu" dle Vaší zkušenosti, že:
Povinná odpověď

Rozhodně
Zřejmě
Zřejmě ne
Rozhodně ne
Nevím
Je vysoce kvalitní
Je cenově dostupný
Jde o značku, které věřím
Je dobře vyroben
Má skvělé balení
Přináší vysokou hodnotu

7 Když se rozhodujete o koupi, co Vás kromě samotného produktu ovlivňuje?
Povinná odpověď

8 Co se Vám na "produktu" nejvíce nelíbí?

Zbývá 250 znaků