Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

Syndrom vyhoření zaměstnance

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Do jaké míry jste spokojen/a se svým zaměstnáním?
Povinná odpověď

0/5

2 Dokážete se ze své práce radovat?
Povinná odpověď

3 Myslíte si, že jste za svou práci dostatečně oceňován/a?
Povinná odpověď

4 Přináší Vám práce sebeuspokojení?
Povinná odpověď

5 Trpíte poruchami spánku?
Povinná odpověď

6 Máte nějaké zdravotní potíže?
Povinná odpověď

7 Přidělte počet hodin, který týdně trávíte danou aktivitou:
Povinná odpověď

Rozdělte 168 hodin
Práce
0
168
Spánek
0
168
Volnočasové aktivity
0
168

8 Máte pocit, že pracujete více, než byste měl/a?
Povinná odpověď

9 Prožil/a jste již někdy syndrom vyhoření?
Povinná odpověď

10 Jakého jste pohlaví?
Povinná odpověď

11 Kolik je Vám let?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků