Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

Průzkum spokojenosti uživatelů knihovny

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Jak často navštěvujete prostory knihovny?

Jak často využíváte webovou stránku knihovny?

Knihovnu a její služby využíváte pro:

Jak vám vyhovuje provozní doba knihovny?

Co Vám na provozní době knihovny vadí? Popište prosím své připomínky a náměty.

Zbývá 1500 znaků

Jak jste spokojen/a s následujícími službami knihovny?

velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
ani spokojen/a, ani
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevím, nemohu odpově
Výpůjční služby
Kopírovací služby
Přístup k internetu
Meziknihovní služby
Informační a rešeršní služby
Kulturní a vzdělávací pořady

Jak jste spokojen/a s nabídkou fondu knihovny?

velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
ani spokojen/a, ani
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevím, nemohu odpově
Beletrie
Odborná literatura
Časopisy
Elektronické informační zdroje
Hudba a audio-video

Máte nějaké připomínky či náměty k fondu knihovny? Sdělte nám je prosím.

Zbývá 1500 znaků

Jste spokojen/a s dostupností knihovny?

Co vám na dostupnosti knihovny vadí? Prosím napište nám své připomínky a náměty.

Zbývá 1500 znaků

Umožňují Vám internetové stránky knihovny bez problémů nalézat informace o knihovních fondech a službách knihovny?

Jaké informace na internetových stránkách obvykle nemůžete nalézt?

Zbývá 1500 znaků

Pomáhá Vám knihovna získat informační dovednosti, které potřebujete? (např. při vyhledávání v katalogu, v databázích, na internetu)

Uvítal/a byste nějaké školení pro zlepšení Vašich informačních dovedností? Prosíme sdělte nám své náměty

Zbývá 1500 znaků

Jste spokojen/a s prostory knihovny?

velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
ani spokojen/a, ani
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevím, nemohu odpově
Velikost knihovny
Kvalita prostor
Sociální zázemí knihovny
Technické vybavení

Máte nějaké připomínky či náměty k prostorům knihovny? Prosím napište nám je.

Zbývá 1500 znaků

Souhlasíte s následujícími výroky o zaměstnancích knihovny?

určitě souhlasím
spíše souhlasím
ani souhlasím, ani n
spíše nesouhlasím
určitě nesouhlasím
nevím, nemohu odpově
Pracovníci knihovny jsou vstřícní
Pracovníci knihovny mají dostatečnou úroveň odborných znalostí, aby mohli odpovídat na Vaše dotazy

Máte nějaké připomínky či náměty k zaměstnancům knihovny? Prosím napište nám je.

Zbývá 1500 znaků

Jak hodnotíte celkovou úroveň služeb poskytovaných knihovnou?
Povinná odpověď

Jste:

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Jste:

Máte jakékoliv připomínky či náměty, které by podle Vás mohly přispět ke zlepšení služeb naší knihovny? Napište je prosím zde:

Zbývá 1500 znaků