Vzor dotazníku k průzkumu spokojenosti uživatelů knihovny

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1. Jak často navštěvujete prostory knihovny?

 • denně
 • jednou týdně
 • jedenkrát za 14 dní
 • jednou měsíčně
 • jednou za čtvrt roku
 • jednou za půl roku
 • méně často

2. Jak často využíváte webovou stránku knihovny?

 • denně
 • jednou týdně
 • jedenkrát za 14 dní
 • jednou měsíčně
 • jednou za čtvrt roku
 • jednou za půl roku
 • méně často

3. Knihovnu a její služby využíváte pro:

 • volný čas
 • studium, vzdělávání
 • své zaměstnání

4. Jak vám vyhovuje provozní doba knihovny?

 • velmi vyhovuje
 • spíše vyhovuje
 • ani vyhovuje, ani nevyhovuje
 • spíše nevyhovuje
 • velmi nevyhovuje
 • nevím, nemohu odpovědět

5. Co Vám na provozní době knihovny vadí? Popište prosím své připomínky a náměty.

500

6. Jak jste spokojen/a s následujícími službami knihovny?

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpovědět

Výpůjční služby

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpovědět

Kopírovací služby

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpovědět

Přístup k internetu

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpovědět

Meziknihovní služby

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpovědět

Informační a rešeršní služby

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpovědět

Kulturní a vzdělávací pořady

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpovědět

7. Jak jste spokojen/a s nabídkou fondu knihovny?

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpovědět

Beletrie

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpovědět

Odborná literatura

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpovědět

Časopisy

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpovědět

Elektronické informační zdroje

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpovědět

Hudba a audio-video

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpovědět

8. Máte nějaké připomínky či náměty k fondu knihovny? Sdělte nám je prosím.

500

9. Jste spokojen/a s dostupností knihovny?

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpovědět

10. Co vám na dostupnosti knihovny vadí? Prosím napište nám své připomínky a náměty.

500

11. Umožňují Vám internetové stránky knihovny bez problémů nalézat informace o knihovních fondech a službách knihovny?

 • určitě ano
 • spíše ano
 • někdy ano, někdy ne
 • spíše ne
 • určitě ne
 • nevím, nemohu odpovědět

12. Jaké informace na internetových stránkách obvykle nemůžete nalézt?

500

13. Pomáhá Vám knihovna získat informační dovednosti, které potřebujete? (např. při vyhledávání v katalogu, v databázích, na internetu)

 • určitě ano
 • spíše ano
 • ani ano, ani ne
 • spíše ne
 • určitě ně
 • nevím, nemohu odpovědět

14. Uvítal/a byste nějaké školení pro zlepšení Vašich informačních dovedností? Prosíme sdělte nám své náměty

500

15. Jste spokojen/a s prostory knihovny?

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpovědět

Velikost knihovny

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpovědět

Kvalita prostor

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpovědět

Sociální zázemí knihovny

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpovědět

Technické vybavení

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpovědět

16. Máte nějaké připomínky či náměty k prostorům knihovny? Prosím napište nám je.

500

17. Souhlasíte s následujícími výroky o zaměstnancích knihovny?

 • určitě souhlasím
 • spíše souhlasím
 • ani souhlasím, ani nesouhlasím
 • spíše nesouhlasím
 • určitě nesouhlasím
 • nevím, nemohu odpovědět

Pracovníci knihovny jsou vstřícní

 • určitě souhlasím
 • spíše souhlasím
 • ani souhlasím, ani nesouhlasím
 • spíše nesouhlasím
 • určitě nesouhlasím
 • nevím, nemohu odpovědět

Pracovníci knihovny mají dostatečnou úroveň odborných znalostí, aby mohli odpovídat na Vaše dotazy

 • určitě souhlasím
 • spíše souhlasím
 • ani souhlasím, ani nesouhlasím
 • spíše nesouhlasím
 • určitě nesouhlasím
 • nevím, nemohu odpovědět

18. Máte nějaké připomínky či náměty k zaměstnancům knihovny? Prosím napište nám je.

500

19. Jak hodnotíte celkovou úroveň služeb poskytovaných knihovnou?

 • výborná (1)
 • velmi dobrá (2)
 • uspokojivá (3)
 • dostatečná (4)
 • nedostatečná (5)
 • nevím, nemohu odpovědět

20. Jste:

 • žena
 • muž

21. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 • základní
 • vyučen/a, střední bez maturity
 • střední s maturitou
 • pomaturitní, vyšší odborné
 • vysokoškolské

22. Jste:

 • pracující
 • student
 • důchodce
 • žena, muž v domácnosti, mateřská dovolená, apod.
 • nezaměstnaný

23. Máte jakékoliv připomínky či náměty, které by podle Vás mohly přispět ke zlepšení služeb naší knihovny? Napište je prosím zde:

500

Použijte šablonu - je zdarma

Průzkum spokojenosti uživatelů knihovny

Oblíbenost 930 ×

Jaký je stav vašeho knihovního fondu? Funguje online rezervační systém i odbavování zápujček? Zeptejte se uživatelů v tomto vzoru dotazníku na spokojenost.

Použijte šablonu - je zdarma

Vzor dotazníku je ideální pro

 • členy obecní rady,
 • provozovatele knihoven,
 • vedoucí čtenářských spolků.

O které spisovatele je největší zájem? Kdy jsou jaké tituly poptávány? Jsou návštěvníci spokojeni se zázemím a provozním zajištěním vaší knihovny? Využijte dotazník k získání odpovědí na tyto a další otázky. Organizujte akce pro čtenáře, rozšiřujte nabídku knih o nové autory a žánry, sdílejte novinky na webových stránkách a uspokojujte veřejnost širokou paletou služeb. Zajistěte své knihovně stálou klientelu a kladné reference, kterými oslovíte další čtenářské nadšence.

Šablonu dotazníku lze upravovat. Vytvořte si vlastní otázky, změňte odpovědi, smažte otázky, apod. Survio vám zpracuje odpovědi do přehledných tabulek a grafů.

Survio je dotazníkový software pro každého.

S našimi vzory dotazníků pro vás bude příprava průzkumů hračka. Sbírejte zpětnou vazbu bez námahy a efektivně.

Říkají o nás

Marketingová manažerka, HR specialista a obchodní ředitel sdílí zkušenosti se Surviem.

Práce s dotazníky v Surviu je opravdu snadná, jak pro ty, kdo dotazník vytváří, tak pro respondenty. Díky tomu máme k dispozici dostatek informací o trhu a zákaznících pro lepší zacílení našich produktů.

Denisa M. Marketingová manažerka

Dotazník zvládnu připravit během několika minut. Z pozice HR specialisty oceňuji široké možnosti sběru dat, automatickou analýzu odpovědí a přehledné zobrazení výsledků v reportech.

Martin Z. HR specialista

Potřebujeme vědět, jak zákazníci hodnotí naše produkty a Survio nám to umožňuje. Využíváme především pokročilé funkce pro sdílení, přizpůsobení dotazníku a integraci do našeho workflow.

Karel N. Obchodní ředitel

K šabloně získáte i online dotazníkovou platformu. S její pomocí data nasbíráte a také jim porozumíte.

Vytvořit dotazník teď

Vstoupit do Survia

Přihlásit

Zapomněli jste heslo?

Rezervovat demo

Digicert

Začněte s dotazníky teď!

 • Vytvořte dotazník Intuitivní editor dotazníku, 100+ předpřipravených vzorů dotazníků
 • Sbírejte odpovědi Pro mobilní zařízení, sběr odpovědí na různých kanálech, trackování identity
 • Analyzujte výsledky Rychlá a srozumitelná analýza, přehledné reporty na jedno kliknutí
 • Přejděte na Survio PRO Správa uživatelů, vlastní dashboardy, integrace, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013