Vzor dotazníku k průzkumu spokojenosti uživatelů malé knihovny

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1. Jak často navštěvujete prostory knihovny?

 • denně
 • jednou týdně
 • jedenkrát za 14 dní
 • jednou měsíčně
 • jednou za čtvrt roku
 • jednou za půlroku
 • méně často

2. Jak často využíváte webovou stránku knihovny?

 • denně
 • jednou týdně
 • jedenkrát za 14 dní
 • jednou měsíčně
 • jednou za čtvrt roku
 • jednou za půl roku
 • méně často

3. Jak vám vyhovuje provozní doba knihovny?

 • velmi vyhovuje
 • spíše vyhovuje
 • ani vyhovuje, ani nevyhovuje
 • spíše nevyhovuje
 • velmi nevyhovuje
 • nevím, nemohu odpovědět

4. Jak jste spokojen/a s následujícími službami knihovny?

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpově

Výpůjční služby

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpově

Přístup k internetu

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpově

Kulturní a vzdělávací pořady

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpově

5. Jak jste spokojen/a s výběrem knih v knihovně?

 • velmi vyhovuje
 • spíše vyhovuje
 • ani vyhovuje, ani nevyhovuje
 • spíše nevyhovuje
 • velmi nevyhovuje
 • nevím, nemohu odpovědět

6. Jste spokojen/a s místní dostupností knihovny?

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpovědět

7. Najdete na internetových stránkách knihovny bez problémů vždy to, co hledáte?

 • určitě ano
 • spíše ano
 • někdy ano, někdy ne
 • spíše ne
 • určitě ne
 • nevím, nemohu odpovědět

8. Jste spokojen/a s prostory knihovny?

 • velmi vyhovuje
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpovědět

9. Souhlasíte s následujícími výroky o zaměstnancích knihovny?

 • určitě souhlasím
 • spíše souhlasím
 • ani souhlasím, ani n
 • spíše nesouhlasím
 • určitě nesouhlasím
 • nevím, nemohu odpově

Pracovníci knihovny jsou vstřícní

 • určitě souhlasím
 • spíše souhlasím
 • ani souhlasím, ani n
 • spíše nesouhlasím
 • určitě nesouhlasím
 • nevím, nemohu odpově

Pracovníci knihovny mají dostatečnou úroveň odborných znalostí, aby mohli odpovídat na Vaše dotazy

 • určitě souhlasím
 • spíše souhlasím
 • ani souhlasím, ani n
 • spíše nesouhlasím
 • určitě nesouhlasím
 • nevím, nemohu odpově

10. Jak hodnotíte celkovou úroveň služeb poskytovaných knihovnou?

 • výborná (1)
 • velmi dobrá (2)
 • uspokojivá (3)
 • dostatečná (4)
 • nedostatečná (5)
 • nevím, nemohu odpovědět

11. Jste:

 • žena
 • muž

12. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 • základní
 • vyučen/a, střední bez maturity
 • střední s maturitou
 • pomaturitní, vyšší odborné
 • vysokoškolské

13. Jste:

 • pracující
 • student
 • důchodce
 • žena, muž v domácnosti, mateřská dovolená, apod.
 • nezaměstnaný

14. Máte jakékoliv připomínky či náměty, které by podle Vás mohly přispět ke zlepšení služeb naší knihovny (internetové stránky, místní dostupnost knihovny, zaměstnanci, prostory knihovny, knihovní fond, provozní doba atd.)? Napište je prosím zde:

500

Použít šablonu

Průzkum spokojenosti uživatelů malé knihovny

Oblíbenost 372 ×

Jaký je stav knihovního fondu? Nabízí vaše knihovna možnost zapůjčení knih přes internet? Vzor dotazníku spokojenosti uživatelů malé knihovny vám napoví.

Použít šablonu

Vzor dotazníku je ideální pro

 • členy obecní rady,
 • provozovatele knihoven,
 • vedoucí čtenářských spolků.

Podávají pracovníci knihovny informace ochotně a srozumitelně? Jak časově náročné je vyhledat dostupnost požadovaného titulu na webových stránkách? Které dny v týdnu je poptávka po službách knihovny největší? Tento online dotazník je navržen pro získání zpětné vazby týkající se hodnocení provozu knihovny a jejího personálního i materiálního zajištění. Zároveň ale poskytuje také náměty k dalším aktivitám, kterými lze rozšiřovat a zlepšovat nabízené služby.

Šablonu dotazníku lze upravovat. Vytvořte si vlastní otázky, změňte odpovědi, smažte otázky, apod. Survio vám zpracuje odpovědi do přehledných tabulek a grafů.

Survio je dotazníkový software pro každého.

S našimi vzory dotazníků pro vás bude příprava průzkumů hračka. Sbírejte zpětnou vazbu bez námahy a efektivně.

Říkají o nás

Marketingová manažerka, HR specialista a obchodní ředitel sdílí zkušenosti se Surviem.

Práce s dotazníky v Surviu je opravdu snadná, jak pro ty, kdo dotazník vytváří, tak pro respondenty. Díky tomu máme k dispozici dostatek informací o trhu a zákaznících pro lepší zacílení našich produktů.

Denisa M. Marketingová manažerka

Dotazník zvládnu připravit během několika minut. Z pozice HR specialisty oceňuji široké možnosti sběru dat, automatickou analýzu odpovědí a přehledné zobrazení výsledků v reportech.

Martin Z. HR specialista

Potřebujeme vědět, jak zákazníci hodnotí naše produkty a Survio nám to umožňuje. Využíváme především pokročilé funkce pro sdílení, přizpůsobení dotazníku a integraci do našeho workflow.

Karel N. Obchodní ředitel

K šabloně získáte i online dotazníkovou platformu. S její pomocí data nasbíráte a také jim porozumíte.

Vytvořit dotazník teď

Vstoupit do Survia

Přihlásit

Zapomněli jste heslo?

Digicert

Začněte s dotazníky teď!

 • Vytvořte dotazník Intuitivní editor dotazníku, 100+ předpřipravených vzorů dotazníků
 • Sbírejte odpovědi Pro mobilní zařízení, sběr odpovědí na různých kanálech, trackování identity
 • Analyzujte výsledky Rychlá a srozumitelná analýza, přehledné reporty na jedno kliknutí
 • Přejděte na Survio PRO Správa uživatelů, vlastní dashboardy, integrace, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013

Chci nabídku