Průzkum spokojenosti uživatelů malé knihovny

Průzkum spokojenosti uživatelů malé knihovny

Oblíbenost: 344 ×

Jaký je stav knihovního fondu? Nabízí vaše knihovna možnost zapůjčení knih přes internet? Vzor dotazníku spokojenosti uživatelů malé knihovny vám napoví.

Vzor dotazníku je ideální pro

 • členy obecní rady,
 • provozovatele knihoven,
 • vedoucí čtenářských spolků.

Podávají pracovníci knihovny informace ochotně a srozumitelně? Jak časově náročné je vyhledat dostupnost požadovaného titulu na webových stránkách? Které dny v týdnu je poptávka po službách knihovny největší? Tento online dotazník je navržen pro získání zpětné vazby týkající se hodnocení provozu knihovny a jejího personálního i materiálního zajištění. Zároveň ale poskytuje také náměty k dalším aktivitám, kterými lze rozšiřovat a zlepšovat nabízené služby.

Šablonu dotazníku lze upravovat. Vytvořte si vlastní otázky, změňte odpovědi, smažte otázky, apod. Survio vám zpracuje odpovědi do přehledných tabulek a grafů.

Vzor dotazníku k průzkumu spokojenosti uživatelů malé knihovny

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1. Jak často navštěvujete prostory knihovny?

 • denně
 • jednou týdně
 • jedenkrát za 14 dní
 • jednou měsíčně
 • jednou za čtvrt roku
 • jednou za půlroku
 • méně často

2. Jak často využíváte webovou stránku knihovny?

 • denně
 • jednou týdně
 • jedenkrát za 14 dní
 • jednou měsíčně
 • jednou za čtvrt roku
 • jednou za půl roku
 • méně často

3. Jak vám vyhovuje provozní doba knihovny?

 • velmi vyhovuje
 • spíše vyhovuje
 • ani vyhovuje, ani nevyhovuje
 • spíše nevyhovuje
 • velmi nevyhovuje
 • nevím, nemohu odpovědět

4. Jak jste spokojen/a s následujícími službami knihovny?

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpově

Výpůjční služby

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpově

Přístup k internetu

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpově

Kulturní a vzdělávací pořady

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpově

5. Jak jste spokojen/a s výběrem knih v knihovně?

 • velmi vyhovuje
 • spíše vyhovuje
 • ani vyhovuje, ani nevyhovuje
 • spíše nevyhovuje
 • velmi nevyhovuje
 • nevím, nemohu odpovědět

6. Jste spokojen/a s místní dostupností knihovny?

 • velmi spokojen/a
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpovědět

7. Najdete na internetových stránkách knihovny bez problémů vždy to, co hledáte?

 • určitě ano
 • spíše ano
 • někdy ano, někdy ne
 • spíše ne
 • určitě ne
 • nevím, nemohu odpovědět

8. Jste spokojen/a s prostory knihovny?

 • velmi vyhovuje
 • spíše spokojen/a
 • ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • spíše nespokojen/a
 • velmi nespokojen/a
 • nevím, nemohu odpovědět

9. Souhlasíte s následujícími výroky o zaměstnancích knihovny?

 • určitě souhlasím
 • spíše souhlasím
 • ani souhlasím, ani n
 • spíše nesouhlasím
 • určitě nesouhlasím
 • nevím, nemohu odpově

Pracovníci knihovny jsou vstřícní

 • určitě souhlasím
 • spíše souhlasím
 • ani souhlasím, ani n
 • spíše nesouhlasím
 • určitě nesouhlasím
 • nevím, nemohu odpově

Pracovníci knihovny mají dostatečnou úroveň odborných znalostí, aby mohli odpovídat na Vaše dotazy

 • určitě souhlasím
 • spíše souhlasím
 • ani souhlasím, ani n
 • spíše nesouhlasím
 • určitě nesouhlasím
 • nevím, nemohu odpově

10. Jak hodnotíte celkovou úroveň služeb poskytovaných knihovnou?

 • výborná (1)
 • velmi dobrá (2)
 • uspokojivá (3)
 • dostatečná (4)
 • nedostatečná (5)
 • nevím, nemohu odpovědět

11. Jste:

 • žena
 • muž

12. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 • základní
 • vyučen/a, střední bez maturity
 • střední s maturitou
 • pomaturitní, vyšší odborné
 • vysokoškolské

13. Jste:

 • pracující
 • student
 • důchodce
 • žena, muž v domácnosti, mateřská dovolená, apod.
 • nezaměstnaný

14. Máte jakékoliv připomínky či náměty, které by podle Vás mohly přispět ke zlepšení služeb naší knihovny (internetové stránky, místní dostupnost knihovny, zaměstnanci, prostory knihovny, knihovní fond, provozní doba atd.)? Napište je prosím zde:

500

Všechny šablony

Vstoupit do Survia

Pokračovat

Zapomněli jste heslo?