Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

Průzkum spokojenosti uživatelů malé knihovny

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Jak často navštěvujete prostory knihovny?

Jak často využíváte webovou stránku knihovny?

Jak vám vyhovuje provozní doba knihovny?

Jak jste spokojen/a s následujícími službami knihovny?

velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
ani spokojen/a, ani
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevím, nemohu odpově
Výpůjční služby
Přístup k internetu
Kulturní a vzdělávací pořady

Jak jste spokojen/a s výběrem knih v knihovně?

Jste spokojen/a s místní dostupností knihovny?

Najdete na internetových stránkách knihovny bez problémů vždy to, co hledáte?

Jste spokojen/a s prostory knihovny?

Souhlasíte s následujícími výroky o zaměstnancích knihovny?

určitě souhlasím
spíše souhlasím
ani souhlasím, ani n
spíše nesouhlasím
určitě nesouhlasím
nevím, nemohu odpově
Pracovníci knihovny jsou vstřícní
Pracovníci knihovny mají dostatečnou úroveň odborných znalostí, aby mohli odpovídat na Vaše dotazy

Jak hodnotíte celkovou úroveň služeb poskytovaných knihovnou?
Povinná odpověď

Jste:

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Jste:

Máte jakékoliv připomínky či náměty, které by podle Vás mohly přispět ke zlepšení služeb naší knihovny (internetové stránky, místní dostupnost knihovny, zaměstnanci, prostory knihovny, knihovní fond, provozní doba atd.)? Napište je prosím zde:

Zbývá 1500 znaků