Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

Průzkum obecné vybavenosti školy

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Odpovězte, prosím, na následující otázky:
Povinná odpověď

Ano
Ne
Má škola plastová okna?
Je škola dostatečně zateplená?
Je osvětlení na chodbách dostatečné?
Je osvětlení ve třídách dostatečné?
Jsou lavice ve vyhovujícím stavu?
Jsou židle ve vyhovujícím stavu?
Jsou v šatnách dostatečně prostorné skříňky?
Jsou věci ve skříňkách v šatně v bezpečí?
Jsou tabule ve třídách v dobrém stavu?
Jsou vždy dostupné psací pomůcky na tabule?
Je vybavení počítačové učebny dostatečné?
Je vybavení tělocvičny dostatečné?
Je u školy dostatečný počet stojanů na kola?
Je u školy dostatečně velké parkoviště?

Vlastní škola interaktivní tabule?
Povinná odpověď

Vlastní škola projektory?
Povinná odpověď

Vlastní škola dostatečné množství kvalitních počítačů:
Povinná odpověď

Ano
Ne
Nevím
Pro výuku studentů
Pro výuku a školení personálu
Pro podporu provozu školy (personál)

Je ve škole volně k dispozici wifi síť?
Povinná odpověď

Jaký je Váš názor na školní bufet / kantýnu?

Zbývá 1500 znaků

Prostor pro Vaše připomínky k vybavení školy:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků