Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

Šikana ve škole

Ahoj,

věnuj prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Kolikrát, pokud vůbec, během minulého týdne si z Tebe někdo dělal legraci, dával Ti nepříjemné přezdívky, nadával Ti?
Povinná odpověď

2 Kolikrát, pokud vůbec, Tě během minulého týdne někdo pomlouval?
Povinná odpověď

3 Kolikrát, pokud vůbec, během minulého týdne do Tebe někdo strčil, vrazil do Tebe, podrazil Ti nohy, dal Ti facku, plivl na Tebe?
Povinná odpověď

4 Kolikrát, pokud vůbec, Ti během minulého týdne někdo vyhrožoval, že Tě zraní?
Povinná odpověď

5 Kolikrát, pokud vůbec, Tě během minulého týdne někdo nutil dělat věci proti Tvé vůli, např. dát mu peníze nebo jiné věci?
Povinná odpověď

6 Kolikrát, pokud vůbec, Ti během minulého týdne někdo úmyslně zničil věci?
Povinná odpověď

7 Kolikrát, pokud vůbec, během minulého týdne někdo využil mobilní telefon nebo Internet k tomu, aby o Tobě šířil pomluvy nebo Ti jinak ubližoval?
Povinná odpověď

8 Kolikrát, pokud vůbec, Tě během minulého týdne někdo vynechal z hromadných aktivit nebo Ti úmyslně bránil v účasti na nich?
Povinná odpověď

9 Kolik studentů odhadem navštěvuje Tvou školu?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

10 Jaké jsou nejvyšší a nejnižší známky udělované na Tvé škole?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků