Spokojenost s přijímacím řízením o práci

Spokojenost s přijímacím řízením o práci

Oblíbenost: 499 ×

Zajímá Vás, jestli personalisté ve vaší firmě odvádějí kvalitní práci? Použijte vzor dotazníku na spokojenost s přijímacím řízením o práci a ověřte si jejich kvalitu.

Vzor dotazníku je ideální pro

 • zaměstnavatele,
 • HR specialisty,
 • vedoucí personálních oddělení.

Zeptejte se samotných uchazečů na hodnocení průběhu přijímacího řízení a úroveň, jakou jim byly prezentovány informace o nabízené pozici, zaměření a struktuře firmy nebo jejích vizích a cílech. Dotazníkem posoudíte rovněž profesionalitu vašich personalistů a zjistíte, které prvky či přístupy v procesu hledání nových zaměstnanců zlepšit. Získejte přehled o tom, odkud k vám žadatelé o práci přichází a ušetřete na výdajích za neefektivní inzerci.

Šablonu dotazníku lze upravovat. Vytvořte si vlastní otázky, změňte odpovědi, smažte otázky, apod. Survio vám zpracuje odpovědi do přehledných tabulek a grafů.

Vzor dotazníku spokojenosti s přijímacím řízením o práci

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1. Jak jste se dověděl/a o nabízené pracovní pozici v naší společnosti?

500

2. Jak jste byl/a přijat/a při své první návštěvě naší společnosti?

 • Velmi přívětivě
 • Přívětivě
 • Neutrálně, z přijetí nemám výrazné zážitky
 • Nepříliš přívětivě
 • Velmi nepřívětivě

3. Byl zástupce společnosti profesionální?

 • Ano
 • Spíše ano
 • Spíše ne
 • Ne

4. Jak byste zhodnotil/a délku pohovoru zástupce naší firmy s Vámi? Máte pocit, že s Vámi zástupce společnosti hovořil přiměřeně dlouhou dobu?

 • Ano
 • Ne

5. Byl zástupce společnosti dostatečně informovaný o společnosti?

 • Ano
 • Spíše ano
 • Spíše ne
 • Vůbec

6. Jak detailně Vám zástupce společnosti objasnil pracovní pozici, o kterou jste se ucházel/a?

 • Velmi detailně
 • Více než dostatečně
 • Dostatečně
 • Jen zběžně
 • Vůbec

7. Jak detailně Vás zástupce společnosti obeznámil s dalším průběhem přijímacího řízení?

 • Velmi detailně
 • Více než dostatečně
 • Dostatečně
 • Jen zběžně
 • Vůbec

8. Jak rychlá byla odezva zástupce naší společnosti na Vaše e-maily?

 • Velmi rychlá
 • Rychlá
 • Průměrná
 • Pomalá
 • Velmi pomalá

9. Prostor pro návrhy či připomínky ke zlepšení přijímacího řízení?

500

10. Jak jste byl/a celkově spokojen/a s přijímacím řízením v naší společnosti?

 • Velmi spokojen/a
 • Spokojen/a
 • Ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • Nespokojen/a
 • Velmi nespokojen/a
Všechny šablony

Vstoupit do Survia

Pokračovat

Zapomněli jste heslo?