Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

Spokojenost s přijímacím řízením o práci

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Jak jste se dověděl/a o nabízené pracovní pozici v naší společnosti?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

2 Jak jste byl/a přijat/a při své první návštěvě naší společnosti?
Povinná odpověď

3 Byl zástupce společnosti profesionální?
Povinná odpověď

4 Jak byste zhodnotil/a délku pohovoru zástupce naší firmy s Vámi? Máte pocit, že s Vámi zástupce společnosti hovořil přiměřeně dlouhou dobu?
Povinná odpověď

5 Byl zástupce společnosti dostatečně informovaný o společnosti?
Povinná odpověď

6 Jak detailně Vám zástupce společnosti objasnil pracovní pozici, o kterou jste se ucházel/a?
Povinná odpověď

7 Jak detailně Vás zástupce společnosti obeznámil s dalším průběhem přijímacího řízení?
Povinná odpověď

8 Jak rychlá byla odezva zástupce naší společnosti na Vaše e-maily?
Povinná odpověď

9 Prostor pro návrhy či připomínky ke zlepšení přijímacího řízení?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

10 Jak jste byl/a celkově spokojen/a s přijímacím řízením v naší společnosti?
Povinná odpověď