Spokojenost se zákaznickým servisem

Spokojenost se zákaznickým servisem

Oblíbenost: 626 ×

Poskytuje vaše firma zákaznický servis? Ověřte si úroveň kvality. Použijte vzor online dotazníku spokojenosti se zákaznickým servisem pro zpětnou vazbu.

Vzor dotazníku je ideální pro

 • vedoucí zákaznických servisů či linek zákaznické podpory.

Jak rychlá je odezva zákaznického servisu? Předávají konzultanti požadované informace srozumitelně? Dokáží z rozhovoru se zákazníkem přesně identifikovat problém? Jakou míru úspěšnosti mají navrhovaná řešení? Dotazník na spokojenost se zákaznickým servisem je sestaven tak, aby vám k těmto a dalším otázkám přinesl relevantní odpovědi, jejichž vyhodnocením budete moci podniknout konkrétní kroky k odstranění nedostatků a zajištění maximální péče o svou klientelu.

Šablonu dotazníku lze upravovat. Vytvořte si vlastní otázky, změňte odpovědi, smažte otázky, apod. Survio vám zpracuje odpovědi do přehledných tabulek a grafů.

Vzor dotazníku spokojenosti se zákaznickým servisem

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1. Jak dlouho jste musel/a čekat na odezvu našeho zákaznického servisu?

 • Velmi dlouho
 • Dlouho
 • Středně dlouho
 • Krátce
 • Reakce byla prakticky okamžitá

2. Jak pozorně Vám zástupci zákaznického servisu naslouchali?

 • Velmi pozorně
 • Pozorně
 • Nepříliš pozorně
 • Byli značně nepozorní

3. Jak aktivní byli zástupci našeho zákaznického servisu při snaze Vám pomoci?

 • Velmi aktivní
 • Aktivní
 • Spíše aktivní
 • Nepříliš aktivní
 • Velmi neaktivní

4. Jak rychle Vám zástupci našeho zákaznického servisu dokázali pomoci?

 • Velmi rychle
 • Rychle
 • Průměrně rychle
 • Spíše pomalu
 • Velmi pomalu

5. Do jaké míry byl zástupce našeho zákaznického servisu dobře informovaný?

 • Velmi dobře
 • Dobře
 • Nedokáži posoudit
 • Spíše špatně
 • Velmi špatně

6. Jak jasná byla informace, kterou Vám zákaznický servis poskytl?

 • Velmi jasná
 • Jasná
 • Docela jasná
 • Nepříliš jasná
 • Velmi nejasná

7. Kolik z Vašich otázek bylo naším zákaznickým servisem vyřešeno?

 • Všechny
 • Většina
 • Polovina
 • Méně než polovina
 • Žádné

8. Byl pro Vás náš zákaznický servis užitečný?

 • Ano, velmi užitečný
 • Ano, částečně užitečný
 • Nepříliš užitečný
 • Ne, nebyl užitečný

9. Jaká pro Vás byla spolupráce s naším zákaznickým servisem?

 • Mnohem lepší, než jsem očekával/a
 • O málo lepší, než jsem očekával/a
 • Taková, jak jsem očekával/a
 • O málo horší, než jsem očekával/a
 • O dost horší, než jsem očekával/a
Všechny šablony

Vstoupit do Survia

Pokračovat

Zapomněli jste heslo?