Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

Spokojenost vysokoškolských studentů

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Jak kvalitní je výuka Vašich hlavních (povinných) předmětů?
Povinná odpověď

2 Jak kvalitní je výuka Vašich vedlejších (nepovinných) předmětů?
Povinná odpověď

3 Jsou učebny na této univerzitě dostatečně vybaveny pro potřeby studia?
Povinná odpověď

4 Jak byste zhodnotil/a složitost zápisu předmětů na této univerzitě?
Povinná odpověď

5 Cítíte se ve škole bezpečně?
Povinná odpověď

6 Jak těžké je získat potřebné studijní materiály?
Povinná odpověď

7 Jak jste celkově spokojen/a se studiem na této univerzitě?
Povinná odpověď