Ukončení poskytování služby

Ukončení poskytování služby

Oblíbenost: 168 ×

Neztrácejte klienty. Předcházejte jejich odchodu. Trvají-li na změně, předložte jim k vyplnění tento vzor dotazníku ukončení poskytování služby a zjistěte příčinu.

Vzor dotazníku je ideální pro

 • subjekty v komerční sféře.

Odcházejí Vám klienti a vy nevíte proč? Jediné řešení v této situaci je zeptat se jich. Jaké jsou hlavní důvody nespokojenosti, které vedou k těmto rozhodnutím? Lze je přímo identifikovat a dalšímu odlivu zákazníků zabránit? Použijte dotazník s předpřipravenými otázkami, jež si podle potřeby upravíte. Pravidelnými a dlouhodobými průzkumy můžete vysledovat, jak se který zákazník chová a podle prvních náznaků směřujících ke změně včas a adekvátně zasáhnout.

Šablonu dotazníku lze upravovat. Vytvořte si vlastní otázky, změňte odpovědi, smažte otázky, apod. Survio vám zpracuje odpovědi do přehledných tabulek a grafů.

Vzor dotazníku ukončení poskytování služby

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1. Vaše pohlaví?

 • Muž
 • Žena

2. Do které věkové kategorie patříte?

 • 18 - 24
 • 25 - 34
 • 35 - 44
 • 45 - 54
 • 55 - 64
 • 65 nebo více

3. Jak dlouho jste využíval/a našich služeb?

 • Méně než 1 měsíc
 • 1-6 měsíců
 • 6-12 měsíců
 • Více než 1 rok

4. Jak často jste využíval/a naši službu?

 • Jednou týdně
 • Jednou měsíčně
 • Jednou ročně

5. Jak byste ohodnotili naši službu ve srovnání s jinými podobnými službami ostatních společností?

 • O mnoho lepší
 • Lepší
 • Poměrně stejné
 • Horší
 • Nevím

6. Jak jste byl/a spokojen/a s naší službou?

 • Velice spokojen/a
 • Spokojen/a
 • Ani spokojen/a ani nespokojen/a
 • Nespokojen/a
 • Velice nespokojen/a

7. Jaký jste měl/a hlavní důvod, pro zrušení naší služby?

 • Službu již nepotřebuji
 • Našel/a jsem jinou službu
 • Nevyhovující kvalita služby
 • Složitost užívání služby
 • Špatný přístup ke službě

8. Používal/a byste znovu naši službu, pokud budete podobný typ v budoucnosti potřebovat?

 • Rozhodně
 • Zřejmě
 • Nejsem si jist/á
 • Zřejmě ne
 • Rozhodně ne

9. Co bychom mohli na naší službě vylepšit?

500

Všechny šablony

Vstoupit do Survia

Pokračovat

Zapomněli jste heslo?