Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

Základní demografický dotazník - Demografie

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Jste žena nebo muž?
Povinná odpověď

2 Která z níže uvedených kategorií zahrnuje Váš věk?
Povinná odpověď

3 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná odpověď

4 Která z následujících kategorií nejlépe vystihuje Váš pracovní stav?
Povinná odpověď

5 Jak vysoký byl kombinovaný příjem ve Vaší domácnosti v roce 2010 bez odečtu daní?
Povinná odpověď

Zahrňte hrubý příjem z práce, obchodní činnosti; penzi; dividenda; úroky; přídavky, sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti; jakékoli jiné příjmy získané členy Vaší domácnosti, kteří jsou ve věku 18 let nebo starší.

Zbývá 20 znaků

6 Jaké jste národnosti?
Povinná odpověď