Zpětná vazba na obchodní schůzku

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1. Jak byste charakterizoval/a Vaše setkání?

 • Účel byl jasný
 • Byli tam ti správní lidé
 • Účastníci byli pozorní
 • Setkání začalo včas
 • Projednávaná agenda byla známa předem
 • Byly stanoveny klíčové body
 • Vyřešilo se vše co bylo v plánu
 • Téměř každý se vyjádřil
 • Padla rozhodnutí
 • Nic z výše uvedeného

2. Jak byste ohodnotil/a celkovou efektivitu schůzky?

3. Byly cíle setkání:

 • Souhlasím
 • Nesouhlasím
 • Nevím

Jasně oznámeny

 • Souhlasím
 • Nesouhlasím
 • Nevím

Odsouhlasené

 • Souhlasím
 • Nesouhlasím
 • Nevím

Realistické

 • Souhlasím
 • Nesouhlasím
 • Nevím

Měřitelné

 • Souhlasím
 • Nesouhlasím
 • Nevím

4. Napište nám prosím, jak bychom mohli vylepšit následující setkání?

500

Powered by
Všechny šablony Survio

Vstoupit do Survia

Pokračovat

Zapomněli jste heslo?