Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

Zpětná vazba na poskytnutí daru pro charitu

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Kdy jste přispěl/a "název-organizace" poprvé?
Povinná odpověď

Pokuste se přibližně odhadnout.

2 Jak často „název-organizace“ přispíváte?
Povinná odpověď

3 Jste spokojen/a s nakládáním vybraných prostředků?
Povinná odpověď

4 Jste spokojen/a s informacemi, které jste obdržel/a ohledně použití Vašich příspěvků?
Povinná odpověď

5 Jste schopen/a určit na co mají být Vaše příspěvky určeny?
Povinná odpověď

6 Poskytla Vám "název-organizace" všechny informace potřebné pro rozhodnutí o poskytnutí daru?
Povinná odpověď

7 Zhodnoťte prosím, do jaké míry jste si jistý/a, že Vaše příspěvky budou použity na ten účel, pro který byly určeny.
Povinná odpověď

0/5

8 Byly Vaše otázky, týkající se darování, zodpovězeny úplně a pochopitelně?
Povinná odpověď

9 Jak jste byl/a spokojen/a s výhodami (benefity), které jako dárce dostáváte?
Povinná odpověď

10 Jak jste byl/a spokojen/a se způsobem, jakým "organizace" žádá o příspěvky?
Povinná odpověď

0/5

11 Jak jste byl/a spokojen/a se vztahem mezi "organizací" a Vámi, jako dárcem?
Povinná odpověď

0/5

12 Co bychom mohli udělat pro zlepšení našich služeb?

Zbývá 1500 znaků