Zpětná vazba na poskytnutí daru pro charitu

Zpětná vazba na poskytnutí daru pro charitu

Oblíbenost: 149 ×

Kdo, jak často a proč přispívá na činnost vaší charity? Využijte náš vzor dotazníku zpětné vazby na poskytnutí daru pro charitu a zajistěte si přízeň svých dárců.

Vzor dotazníku je ideální pro

  • charity,
  • neziskové a příspěvkové organizace,
  • dobročinné spolky.

S dotazníkem zpětné vazby na poskytnutí daru pro charitu získáte velké množství odpovědí, ze kterých si budete schopni vydefinovat vaši dárcovskou základnu, ale stejně dobře také posoudíte, jak jednotliví přispěvatelé celou organizaci vnímají. Ztotožňují se s vašimi hodnotami a smyslem pomoci, jež svými příspěvky podporují? Dokáží ocenit benefity, které jim za tuto angažovanost nabízíte? Komunikujte s dárci a pravidelnými průzkumy si ověřujte, že neztrácíte jejich důvěru.

Šablonu dotazníku lze upravovat. Vytvořte si vlastní otázky, změňte odpovědi, smažte otázky, apod. Survio vám zpracuje odpovědi do přehledných tabulek a grafů.

Vzor dotazníku ke zpětné vazbě na poskytnutí daru pro charitu

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1. Kdy jste přispěl/a "název-organizace" poprvé?

Pokuste se přibližně odhadnout.

2. Jak často „název-organizace“ přispíváte?

  • Ročně
  • Měsíčně
  • Týdně
  • Nahodile
  • Nikdy

3. Jste spokojen/a s nakládáním vybraných prostředků?

4. Jste spokojen/a s informacemi, které jste obdržel/a ohledně použití Vašich příspěvků?

5. Jste schopen/a určit na co mají být Vaše příspěvky určeny?

6. Poskytla Vám "název-organizace" všechny informace potřebné pro rozhodnutí o poskytnutí daru?

7. Zhodnoťte prosím, do jaké míry jste si jistý/a, že Vaše příspěvky budou použity na ten účel, pro který byly určeny.

8. Byly Vaše otázky, týkající se darování, zodpovězeny úplně a pochopitelně?

9. Jak jste byl/a spokojen/a s výhodami (benefity), které jako dárce dostáváte?

10. Jak jste byl/a spokojen/a se způsobem, jakým "organizace" žádá o příspěvky?

11. Jak jste byl/a spokojen/a se vztahem mezi "organizací" a Vámi, jako dárcem?

12. Co bychom mohli udělat pro zlepšení našich služeb?

500

Všechny šablony

Vstoupit do Survia

Pokračovat

Zapomněli jste heslo?