Začněte sbírat cenné odpovědi ještě dnes.

Vytvořit tento dotazník

Zpětná vazba od odcházejícího zaměstnance

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Jaké důvody máte pro odchod z naší společnosti?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

2 Jak byly Vaše schopnosti využívány v naší společnosti?
Povinná odpověď

3 Jak obtížně jste získával/a prostředky pro svou práci v rámci naší společnosti?
Povinná odpověď

4 Kolik prostoru jste v naší společnosti měl/a pro vlastní profesní rozvoj?
Povinná odpověď

5 Byl/a jste v naší společnosti adekvátně platově ohodnocen/a?
Povinná odpověď

6 Jednal s Vámi Váš nadřízený férově?
Povinná odpověď

7 V jaké míře Vás nadřízený odměňoval za dobře odvedenou práci?
Povinná odpověď

8 Do jaké míry realistické byly nároky Vašeho nadřízeného?
Povinná odpověď

9 Byla rozhodnutí Vašeho nadřízeného rozumná?
Povinná odpověď

10 Jak často při rozhodování naslouchal Váš nadřízený názorům svých podřízených (tedy i Vašim)?
Povinná odpověď

11 Bylo obtížné vyjádřit svůj nesouhlas s rozhodnutím nadřízeného?
Povinná odpověď

12 Jak zvládal Váš nadřízený problémy v týmu?
Povinná odpověď

13 Jak dobře spolupracovali členové Vašeho týmu při řešení společného problému?
Povinná odpověď

14 Jak často se v týdnu pro Vás typickém cítíte přepracovaný/á nebo ve stresu?
Povinná odpověď

15 Do jaké míry pro Vás bylo obtížné sladit pracovní a běžný život během Vašeho působení v naší společnosti?
Povinná odpověď

16 Jak bezpečně jste se cítil/a ve svém pracovním prostředí v naší společnosti?
Povinná odpověď

17 Jak příjemné bylo Vaše pracovní prostředí?
Povinná odpověď

18 Mělo na Vás Vaše pracovní prostředí pozitivní vliv?
Povinná odpověď

19 Co by mohl zaměstnavatel udělat, aby zlepšil pracovní podmínky?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

20 Jak byste celkově zhodnotil/a práci v naší společnosti? Byl/a jste spokojen/a?
Povinná odpověď