Vzor dotazníku na zpětnou vazbu odcházejícího zaměstnance

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1. Jaké důvody máte pro odchod z naší společnosti?

500

2. Jak byly Vaše schopnosti využívány v naší společnosti?

 • Velmi dobře
 • Dobře
 • Nedokážu to posoudit
 • Špatně
 • Veplmi špatně

3. Jak obtížně jste získával/a prostředky pro svou práci v rámci naší společnosti?

 • Velmi jednoduše
 • Jednoduše
 • Průměrně
 • Obtížně
 • Velmi obtížně

4. Kolik prostoru jste v naší společnosti měl/a pro vlastní profesní rozvoj?

 • Více než dostatek
 • Dostatek
 • Nedostatek
 • Naprostý nedostatek

5. Byl/a jste v naší společnosti adekvátně platově ohodnocen/a?

 • Rozhodně ano
 • Ano
 • Spíše ano
 • Spíše ne
 • Ne
 • Rozhodně ne

6. Jednal s Vámi Váš nadřízený férově?

 • Rozhodně ano
 • Ano
 • Spíše ano
 • Spíše ne
 • Ne
 • Rozhodně ne

7. V jaké míře Vás nadřízený odměňoval za dobře odvedenou práci?

 • Důsledně
 • Většinou důsledně
 • Nepříliš důsledně
 • Naprosto nedůsledně

8. Do jaké míry realistické byly nároky Vašeho nadřízeného?

 • Velmi nadhodnocené
 • Nadhodnocené
 • Realistické

9. Byla rozhodnutí Vašeho nadřízeného rozumná?

 • Velmi rozumná
 • Rozumná
 • Nevím
 • Nerozumná
 • Velmi nerozumná

10. Jak často při rozhodování naslouchal Váš nadřízený názorům svých podřízených (tedy i Vašim)?

 • Vždy
 • Ve více než polovině případů
 • Zhruba v polovině případů
 • V méně než polovině případů
 • Vůbec

11. Bylo obtížné vyjádřit svůj nesouhlas s rozhodnutím nadřízeného?

 • Ano
 • Spíše ano
 • Spíše ne
 • Ne

12. Jak zvládal Váš nadřízený problémy v týmu?

 • Velmi dobře
 • Adekvátně
 • Ne moc dobře
 • Špatně
 • Velmi špatně

13. Jak dobře spolupracovali členové Vašeho týmu při řešení společného problému?

 • Velmi dobře
 • Dobře
 • Normálně
 • Špatně
 • Velmi špatně

14. Jak často se v týdnu pro Vás typickém cítíte přepracovaný/á nebo ve stresu?

 • Vůbec
 • Občas
 • Často
 • Velmi často

15. Do jaké míry pro Vás bylo obtížné sladit pracovní a běžný život během Vašeho působení v naší společnosti?

 • Velmi snadné
 • Snadné
 • Normální
 • Obtížné
 • Velmi obtížné

16. Jak bezpečně jste se cítil/a ve svém pracovním prostředí v naší společnosti?

 • Velmi bezpečně
 • Bezpečně
 • Normálně
 • Nepříliš bezpečně
 • Vůbec ne bezpečně

17. Jak příjemné bylo Vaše pracovní prostředí?

 • Velmi příjemné
 • Příjemné
 • Docela příjemné
 • Nepříliš příjemné
 • Naprosto nepříjemné

18. Mělo na Vás Vaše pracovní prostředí pozitivní vliv?

 • Rozhodně ano
 • Ano
 • Spíše ano
 • Spíše ne
 • Ne
 • Ne, vůbec

19. Co by mohl zaměstnavatel udělat, aby zlepšil pracovní podmínky?

500

20. Jak byste celkově zhodnotil/a práci v naší společnosti? Byl/a jste spokojen/a?

 • Velmi spokojen/a
 • Spokojen/a
 • Spíše spokojen/a
 • Ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 • Spíše nespokojen/a
 • Nespokojen/a
 • Velmi nespokojen/a
Použít šablonu

Zpětná vazba od odcházejícího zaměstnance

Oblíbenost 588 ×

Potýkáte se s vysokou fluktuací? S pomocí vzoru dotazníku pro odcházející zaměstnance odhalíte skutečné příčiny efektivně a včas. Zapracujte na prevenci.

Použít šablonu

Vzor dotazníku je ideální pro

 • vedoucí manažery,
 • HR specialisty,
 • provozní nebo ředitele společností.

Dlouhodobá nespokojenost, špatné vztahy v kolektivu, nedostatek motivace, syndrom vyhoření - to vše může vést k rozhodnutí změnit pracovní prostředí. Snažte se těmto situacím jako zaměstnavatel předcházet. Pokud už je musíte řešit, vytěžte z nich maximum poznatků o tom, co ve firmě nefunguje nebo kde jsou konkrétní problémy, které je potřeba neodkladně řešit. Odcházející zaměstnanec vám dá otevřenou, upřímnou kritiku a vy můžete začít připravovat nápravná opatření.

Šablonu dotazníku lze upravovat. Vytvořte si vlastní otázky, změňte odpovědi, smažte otázky, apod. Survio vám zpracuje odpovědi do přehledných tabulek a grafů.

Survio je dotazníkový software pro každého.

S našimi vzory dotazníků pro vás bude příprava průzkumů hračka. Sbírejte zpětnou vazbu bez námahy a efektivně.

Říkají o nás

Marketingová manažerka, HR specialista a obchodní ředitel sdílí zkušenosti se Surviem.

Práce s dotazníky v Surviu je opravdu snadná, jak pro ty, kdo dotazník vytváří, tak pro respondenty. Díky tomu máme k dispozici dostatek informací o trhu a zákaznících pro lepší zacílení našich produktů.

Denisa M. Marketingová manažerka

Dotazník zvládnu připravit během několika minut. Z pozice HR specialisty oceňuji široké možnosti sběru dat, automatickou analýzu odpovědí a přehledné zobrazení výsledků v reportech.

Martin Z. HR specialista

Potřebujeme vědět, jak zákazníci hodnotí naše produkty a Survio nám to umožňuje. Využíváme především pokročilé funkce pro sdílení, přizpůsobení dotazníku a integraci do našeho workflow.

Karel N. Obchodní ředitel

K šabloně získáte i online dotazníkovou platformu. S její pomocí data nasbíráte a také jim porozumíte.

Vytvořit dotazník teď

Vstoupit do Survia

Přihlásit

Zapomněli jste heslo?

Digicert

Začněte s dotazníky teď!

 • Vytvořte dotazník Intuitivní editor dotazníku, 100+ předpřipravených vzorů dotazníků
 • Sbírejte odpovědi Pro mobilní zařízení, sběr odpovědí na různých kanálech, trackování identity
 • Analyzujte výsledky Rychlá a srozumitelná analýza, přehledné reporty na jedno kliknutí
 • Přejděte na Survio PRO Správa uživatelů, vlastní dashboardy, integrace, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013

Chci nabídku