Wzór kwestionariusza - ocena 360 stopni

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1. Jaka jest posada Pana/Pani w pracy?

 • Menedżer
 • Kierownik grupy
 • Partner
 • Zarządca
 • Kontroler

2. Niech Pan/Pani określi stosunek do "Imię zatrudnionego":

 • Nadrzędny
 • Równy
 • Podrzędny
 • Jednakowy

3. Jak często Pan/Pani spotyka się z "Imię zatrudnionego"?

 • Codziennie
 • Raz w tygodniu
 • Raz czy dwa razy w miesiącu
 • Sporadycznie
 • W ogóle

4. Jak Pan/Pani ocenia wyniki i starania "Imię zatrudnionego"?

 • Wyjątkowe
 • Świetne
 • Dobre
 • Przeciętne
 • Złe

5. Niech Pan/Pani wyrazi, w jakim zakresie Pan/Pani zgadza się z poniższymi wypowiedziami dotyczącymi "Imię zatrudnionego":

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Zmienia i dostosowywuje szyk pracy według potrzeb klienta

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Wyszukuje i proponuje różne możliwości, które uspokoiłyby żądania klienta.

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Za pośrednictwem twórczych przystępów szuka nowych usług dla klientów

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Zobowiązuje się do tego, by dostawa została przysłana w czasie

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Gwarantuje, że jego praca jest bezbłędna i dobra jakościowo

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

6. Niech Pan/Pani wyrazi, w jakim zakresie Pan/Pani zgadza się z poniższymi wypowiedziami dotyczącymi "Imię zatrudnionego":

 • Na pewno się zgadzam
 • Nie zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Wie, co jest celem naszego zrzeszenia.

 • Na pewno się zgadzam
 • Nie zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Umie rozpoznać kluczowe zmiany wpływające na nasze towarzystwo i rynek.

 • Na pewno się zgadzam
 • Nie zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Rozumie, jakim sposobem nasza praca pomaga do stwarzania sukcesów naszego zrzeszenia.

 • Na pewno się zgadzam
 • Nie zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Peniędzy używa oszczędnie i przezornie.

 • Na pewno się zgadzam
 • Nie zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Umie zrealizować cele, których sobie wytyczy.

 • Na pewno się zgadzam
 • Nie zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

7. Niech Pan/Pani wyrazi, w jakim zakresie Pan/Pani zgadza się z poniższymi wypowiedziami dotyczącymi "Imię zatrudnionego":

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Spełni plan pracy z bardzo dobrymi wynikami.

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Umie pokonać przeszkody szybciej, niż potrafią spowodować kryzys w pracy.

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Zobowiązuje się do przyjmowania swych wyników w pracy.

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Koncentruje się na zasadnicze pytania i wpłwy dotyczące jego pracy,

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

W czasie umie naprawić nie spełnione żądania klienta.

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

8. Niech Pan/Pani wyrazi, w jakim zakresie Pan/Pani zgadza się z poniższymi wypowiedziami dotyczącymi "Imię zatrudnionego", w stosunku do kierownictwa:

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Przyjmuje odpowiedzialność za szkody bez jakichkolwiek oskarżeń dotyczących innych osób.

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Utrzymuje wysoki poziom profesjonalności, chociaż musi skłonić się do kompromisu.

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Umie pokonać sytuacje stresowe bez gniewu i poruszenia.

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Podnieca członków firmy do lepszej współpracy i do wzajemnej pomocy.

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Jest wzorem profesjonalnego i wymaganego zachowywania się.

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

9. Niech Pan/Pani wyrazi, w jakim zakresie Pan/Pani zgadza się z poniższymi wypowiedziami dotyczącymi "Imię zatrudnionego", w stosunku do komunikacji:

 • Na pewno się zgadzam
 • Nie zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Zapewnia naturalną odezwę bez napadu.

 • Na pewno się zgadzam
 • Nie zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Rozwiązuje konflikt i niezgodę bez atakowania innych osób.

 • Na pewno się zgadzam
 • Nie zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Przed podjęciem następnego postępowania pyta innych, jaka jest ich opinia - podstawowe pytania.

 • Na pewno się zgadzam
 • Nie zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Pozwala innym bezpiecznie wyrazić ich dezaprobatę oraz pozwala dzielić się ich opiniami.

 • Na pewno się zgadzam
 • Nie zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Poświęca dużo uwagi temu,co mówią ludzie - bez przerywania.

 • Na pewno się zgadzam
 • Nie zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

10. Niech Pan/Pani wyrazi, w jakim zakresie Pan/Pani zgadza się z poniższymi wypowiedziami dotyczącymi "Imię zatrudnionego" w stosunku do podejmowania inicjatyw:

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się zgadzam

Nieustannie przedstawia możliwości skierowane do udoskonalenia przebiegania pracy.

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się zgadzam

Nie boi się nowych pomysłów i przystępów

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się zgadzam

Wątpi w teraźniejsze praktyki handlu do uzyskania sukcesu.

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się zgadzam

Szuka nowych podejść i technologii do pokonania istniejących przeszkód.

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się zgadzam

Chętnie wypróbuje nowe pomysły i podejścia, chociaż nie są z jego głowy.

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się zgadzam

11. Niech Pan/Pani wyrazi, w jakim zakresie Pan/Pani zgadza się z poniższymi wypowiedziami dotyczącymi "Imię zatrudnionego" w stosunku do organizacji:

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Potrafi rozróżnić zadania według trudności spełnienia, czyli najważniejsze obowiązki są wykonywane najszybciej.

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Skasuje rozrzutność i poprawi poziom efektywności pracy

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Umie stworzyć plan działań, by praca była rozłożona równomiernie,.

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Nie marnuje czasu.

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Swoje obowiązki spełnia precyzyjnie i nie lekceważy szczegółów.

 • Na pewno się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Obojętnie
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

12. Niech Pan/Pani wyrazi, w jakim zakresie Pan/Pani zgadza się z poniższymi wypowiedziami dotyczącymi "Imię zatrudnionego":

 • Na pewno się zgadzam
 • Nie zgadzam się
 • Obojętność
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Przed przyjęciem jakichkolwiek zobowiązań zapewni odpowiednie mnóstwo czasu i źródeł

 • Na pewno się zgadzam
 • Nie zgadzam się
 • Obojętność
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Posiada również autorytet do podejmowania decyzji wpływających na przebieg kompletnej pracy.

 • Na pewno się zgadzam
 • Nie zgadzam się
 • Obojętność
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Przemyśli wszystkie dostępne możliwości, dopóki nie podejmie jakiejś decyzji,

 • Na pewno się zgadzam
 • Nie zgadzam się
 • Obojętność
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Decyduje się w czasie i modyfikuje przebieg pracy bez zwłoki.

 • Na pewno się zgadzam
 • Nie zgadzam się
 • Obojętność
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

Do decyzji o tym, co,gdzie i kiedy będzie zrobione, zalicza innych.

 • Na pewno się zgadzam
 • Nie zgadzam się
 • Obojętność
 • Nie zgadzam się
 • Na pewno się nie zgadzam

13. Co Panu/Pani najbardziej podoba się na pracy "Imię zatrudnionego"?

500

Użyj szablonu

360° sprzężenie zwrotne

Popularność 837 ×

Ankieta według modelu 360 stopni pomoże Twoim pracownikom w ich zawodowym rozwoju. Określ ich wydajność, potencjał oraz cechy charakteru.

Użyj szablonu

Ten wzór kwestionariusza stworzony jest z myślą o następujących zawodach, sektorach i podmiotach

 • kierownictwa przedsiębiorstw,
 • pracownicy działu kadr,
 • menedżerowie.

Kształtuj swoich kolegów i podwładnych, którzy mają ambicje i potencjał a w miarę upływu czasu mogą osiągnąć kierownicze pozycje i motywować pozostałych członków zespołu. Wydajni i doświadczeni pracownicy dadzą Twojej firmie przewagę a ich motywacja zapobiegnie rotacji personalnej. Szablon ankiety typu 360 stopni pomoże określić nie tylko silne i słabe strony Twoich kolegów ale też kierunek zawodowego rozwoju.

Ten kwestionariusz ankiety można w dowolny sposób edytować i dostosować do swoich potrzeb. Odpowiedzi zostaną przetworzone przez usługę Survio na przejrzyste tabele i wykresy.

Survio to usługa do tworzenia badań ankietowych dla każdego.

Za sprawą naszych szablonów ankiet przygotowanie badania jest proste jak drut. Zbieraj dane, opinie i informacje zwrotne efektywnie i bez trudu.

Co mówią o nas klienci

Kierowniczka ds. marketingu, specjalista od kadr oraz dyrektor handlowy dzielą się doświadczeniami z usługą Survio.

Tworzenie ankiet jest bardzo łatwe a nawigacja bardzo prosta zarówno z punktu widzenia twórcy ankiety, jak i dla respondenta. Survio pozwala szybko tworzyć unikalne ankiety, które można z łatwością dostosować do potrzeb użytkownika lub przedsiębiorstwa, które reprezentuje.

Małgorzata S. Kierowniczka ds. marketingu

Z łatwością przygotuję dowolną ankietę w ciągu zaledwie kilku minut. Z pespektywy kierownika działu kadr szczególnie doceniam różnorodne sposoby zbierania danych, automatyczne przetwarzanie odpowiedzi i czytelne raporty.

Jarosław R. Pracownik działu kadr

Potrzebujemy wgląd w to, jak klienci oceniają nasze produkty a dzięki Survio uzyskujemy tego rodzaju informacje. Korzystamy często ze zaawansowanych funkcji udostępniania i dostosowywania ankiet oraz integracji do firmowych procesów.

Andrzej K. Dyrektor sprzedaży

W dodatku do szablonu otrzymasz też narzędzie do tworzenie badań online. Za jego pomocą zbierzesz, odczytasz i zrozumiesz dane.

Stwórz ankietę już teraz

Zaloguj się do Survio

Zalogować

Zapomniałeś hasła?

Digicert

Zacznij ankietować!

 • Utwórz ankietę Łatwy w obsłudze edytor kwestionariusza, ponad 100 gotowych szablonów
 • Zbieraj odpowiedzi Działa na urządzeniach mobilnych, wielokanałowe zbieranie odpowiedzi, śledzenie tożsamości
 • Analizuj wyniki Szybka i jasna analiza, przejrzyste raporty za pomocą jednego kliknięcia
 • Przejdź na Survio PRO Zarządzanie użytkownikami, własne dashboardy, integracje, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013

Poproś o wycenę