Ankieta dla absolwentów uczelni wyższych

Ankieta dla absolwentów uczelni wyższych

Popularność: 3243 ×

W jaki sposób Twoja uczelnia wspiera studentów w rozpoczęciu kariery zawodowej? Ta przykładowa ankieta dla absolwentów szkół wyższych przyniesie przydatne informacje w tym zakresie.

Ten wzór kwestionariusza stworzony jest z myślą o następujących zawodach, sektorach i podmiotach

 • kierownicy uczelni, fakultetów i poszczególnych wydziałów,
 • pracownicy działów promocji szkoły.

Szablon ankiety skierowanej do absolwentów uczelni wyższych zawiera zestaw w pełni edytowalnych pytań, które mogą posłużyć do wskazania mocnych i słabych stron poszczególnych przedmiotów i kursów, jak również szkoły jako całości. Otrzymane odpowiedzi będą źródłem inspirujących informacji, które pomogą poprawić jakość nauczania, zainwestować w interesujące programy lub rozszerzyć ofertę nauczania o dodatkowe zajęcia. Oceny absolwentów są również w promocji promocji uczelni i tym samym w rekrutacji nowych kandydatów.

Ten kwestionariusz ankiety można w dowolny sposób edytować i dostosować do swoich potrzeb. Odpowiedzi zostaną przetworzone przez usługę Survio na przejrzyste tabele i wykresy.

Wzór ankiety dla absolwentów uczelni wyższych

Dzień dobry,

proszę poświęcić nam kilka minut i wypełnić następującą ankietę.

1. Jaki kierunek studiów Pan/i ukończyła?

500

2. Jaki tytuł Pan/i uzyskał/a?

 • Lic.
 • Mgr.
 • Inż.
 • Dr nauk medycznych
 • Dr nauk weterynaryjnych

3. Jak długo Pan/i studiowała-cały okres studiów?

Proszę zsumować razem lata studiów - łącznie u uzupełniającymi studiami magisterskimi.

4. Jak wartościowe było kształcenie na przedmiotach kierunkowych, w czasie ostatnich studiów, które Pan/i ukończył/a?

 • Bardzo wartościowe
 • Wartościowe
 • Raczek wartościowe
 • Raczek słabej wartości
 • Bezwartościowe
 • Zupełnie bezwartościowe

5. Jak wartościowe było kształcenie na pozostałych przedmiotach, w czasie ostatnich studiów, które Pan/i ukończył/a?

 • Bardzo wartościowe
 • Wartościowe
 • Raczek wartościowe
 • Raczek słabej wartości
 • Bezwartościowe
 • Zupełnie bezwartościowe

6. Pracował/a Pan/i w czasie studiów?

Jeśli tak, to która z grup najlepiej określa Waszą pracę w czasie studiów?

 • Nie
 • Tak, ale tylko okazjonalne zlecenia (do 19 godzin w tygodniu)
 • 20-40 godzin tygodniowo
 • Tak, ponad 40 godzin tygodniowo, ale nie pełny etat
 • Tak, na pełny etat

7. Zamierza Pan/i dalej studiować?

 • Tak
 • Nie

8. Czy uczelnia jest pomocna w rozwoju Waszej kariery zawodowej?

Programy motywacyjne, możliwości odbycia stażu, itp.?

 • Tak
 • Raczej tak
 • Raczej nie
 • Nie

9. Jakie są Państwa najlepsze doświadczenia z czasu studiów?

500

10. Jakie są Państwa najmniej przyjemne doświadczenia z czasu studiów?

500

11. Proszę określić stopień zadowolenia ze studiów wyższych:

 • Bardzo zadowolony/a
 • Zadowolony/a
 • Średnio zadowolony/a
 • Niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a
Wszystkie szablony

Zaloguj się do Survio

Kontynuować

Zapomniałeś hasła?