Badania motywacji pracowników

Badania motywacji pracowników

Popularność: 2179 ×

Przykładowa ankieta motywacji pomoże rzucić światło na sytuacje firmy z punktu widzenia zadowolenia, lojalności i motywacji pracowników.

Ten wzór kwestionariusza stworzony jest z myślą o następujących zawodach, sektorach i podmiotach

 • kierownictwa przedsiębiorstw,
 • pracownicy na stanowiskach kierowniczych,

W celu prowadzenia sprawnie działającego przedsiębiorstwa z dobrym środowiskiem pracy i utrzymania stabilnej kadry konieczne jest motywowanie osób zatrudnionych. Zaowocuje to lepszymi wynikami i osiąganiem zawodowych celów. Przedstaw swoim pracownikom kwestionariusz ankiety a w oparciu o odpowiedzi zestaw hierarchię ich potrzeb i motywacji. Pieniądze nie muszą być koniecznie na jej szczycie. Istotne są równiej ambicje zawodowe, firmowa kultura czy też inne korzyści płynące z pracy.

Ten kwestionariusz ankiety można w dowolny sposób edytować i dostosować do swoich potrzeb. Odpowiedzi zostaną przetworzone przez usługę Survio na przejrzyste tabele i wykresy.

Wzór ankiety do badania motywacji pracowników

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1. Ma na Pana/Pani wydajność pracy wpływ styl kierowania (prowadzenia) Waszego bezpośredniego przełożonego?

 • Tak
 • Nie wiem
 • Nie

2. Jest Pan/Pani zadowolony/a ze stylem prowadzenia, który jest w firmie, w której Pan/Pani pracuje?

 • Zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Raczej niezadowolony/a
 • Niezadowolony/a

3. Ma wpływ na Pana/Pani wydajność pracy motywacja?

 • Tak
 • Nie

4. Uważa Pan/Pani, że jest przez swojego przełożonego dostarczająco motywowany/a do pracy ?

 • Tak
 • Nie wiem
 • Nie

5. Czy podczas podejmowania decyzji korzysta Pana/Pani przełożony z Waszej opinii?

 • Zawsze
 • Czas od czasu
 • Rzadko
 • Nigdy

6. W jakim stopńu Pana/Pani zadowola programem motywacyjny organizacji, w której Pan/Pani pracuje?

7. Jest Pan/Pani za swą dobrze wykonaną pracę adekwatnie oceniony/a?

 • Tak
 • Nie

8. Proszę nam napisać, co by Pana/Pani motywowało do lepszych wyników w pracy:

500

Wszystkie szablony

Zaloguj się do Survio

Kontynuować

Zapomniałeś hasła?