Zacznij zbierać cenne odpowiedzi dziś.

Stwórz ankietę

Badania motywacji pracowników

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

Ma na Pana/Pani wydajność pracy wpływ styl kierowania (prowadzenia) Waszego bezpośredniego przełożonego?
Wymagana odpowiedź

Jest Pan/Pani zadowolony/a ze stylem prowadzenia, który jest w firmie, w której Pan/Pani pracuje?
Wymagana odpowiedź

Ma wpływ na Pana/Pani wydajność pracy motywacja?
Wymagana odpowiedź

Uważa Pan/Pani, że jest przez swojego przełożonego dostarczająco motywowany/a do pracy ?
Wymagana odpowiedź

Czy podczas podejmowania decyzji korzysta Pana/Pani przełożony z Waszej opinii?
Wymagana odpowiedź

W jakim stopńu Pana/Pani zadowola programem motywacyjny organizacji, w której Pan/Pani pracuje?
Wymagana odpowiedź

0/5

Jest Pan/Pani za swą dobrze wykonaną pracę adekwatnie oceniony/a?
Wymagana odpowiedź

Proszę nam napisać, co by Pana/Pani motywowało do lepszych wyników w pracy:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków