Zacznij zbierać cenne odpowiedzi dziś.

Stwórz ankietę

Badanie satysfakcji małej biblioteki

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

Jak często Pan/ Pani odwiedza bibliotekę?

Jak często Pan/Pani wchodzi na stronę internetową bioblioteki?

Odpowiadają Pnu/Pani godziny otwarcia biblioteki?

Jest Pan/Pani zadowolony/a z następujących usług bibliotecznych?

Bardzo zadowolony/a
Raczej zadowolony/a
Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
Raczej niezadowolony
Bardzo niezadowolony/a
Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć
Usługi udzielania pożyczek
Dostęp do internetu
Programy kulturalne i edukacyjne

Odpowiada Panu/Pani wybór książek w bibliotece?

Jak ocenia Pan/Pani ogólny poziom usług oferowanych przez bibliotekę?

Znajdzie Pan/Pani na stronach internetowych biblioteki zawsze to, czego Pan/Pani szuka?

Jest Pan/Pani zadowolony/a z pomieszczeniami biblioteki?

Zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi pracowników biblioteki?

Na pewno się zgadzam
Raczej się zgadzam
Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Na pewno się nie zgadzam
Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć
Pracownicy biblioteki są uprzejmi
Pracownicy biblioteki mają wystarczający poziom wiedzy, aby móc odpowiedzieć na Pana/Pani pytania

Jak ocenia Pan/Pani ogólny poziom usług oferowanych przez bibliotekę?
Wymagana odpowiedź

Jestem:

Jaki jest Pana/Pani najwyższy stopień wykształcenia?

Obecnie:

Ma Pan/Pani jakieś uwagi lub sugestie, które Waszym zdaniem mogą przyczynić się do poprawy poziomu naszych usług bibliotecznych?

Pozostało 1500 znaków