Badanie satysfakcji małej biblioteki

Badanie satysfakcji małej biblioteki

Popularność: 327 ×

Jaki jest stan Twojej oferty bibliotecznej? Czy uruchomiony został system rezerwacji przez internet? Te i inne pytania połóż użytkownikom biblioteki za pomocą naszej przykładowej ankiety.

Ten wzór kwestionariusza stworzony jest z myślą o następujących zawodach, sektorach i podmiotach

 • członkowie rady gminy,
 • kierownicy bibliotek i bibliotekarze,
 • przewodniczący klubów czytelniczych.

Który z współczesnych lub klasycznych pisarzy wzbudza największe zainteresowanie? Jakie tytuły są najbardziej poszukiwane? Czy odwiedzający są zadowoleni z sposobu działania biblioteki? Skorzystaj z kwestionariusza, aby uzyskać odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Organizuj wydarzenia dla czytelników, poszerzaj ofertę książek o kolejnych autorów i gatunki, udostępniaj aktualności na stronach internetowych i oferuj szerszą gamę usług. Zapewnij swojej bibliotece stałą klientelę i pozytywne reakcje, aby pozyskać sobie nowych czytelników.

Ten kwestionariusz ankiety można w dowolny sposób edytować i dostosować do swoich potrzeb. Odpowiedzi zostaną przetworzone przez usługę Survio na przejrzyste tabele i wykresy.

Wzór ankiety do badania zadowolenia użytkowników bibliotek

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1. Jak często Pan/ Pani odwiedza bibliotekę?

 • Codziennie
 • Raz w tygodniu
 • Jeden raz na 14 dni
 • Raz w miesiącu
 • Raz na ćwierć roku
 • Raz na pól roku
 • Rzadziej

2. Jak często Pan/Pani wchodzi na stronę internetową bioblioteki?

 • Codziennie
 • Raz w tygodniu
 • Jeden raz na 14 dni
 • Jeden raz w miesiącu
 • Raz na ćwierć roku
 • Raz na pól roku
 • Rzadziej

3. Odpowiadają Pnu/Pani godziny otwarcia biblioteki?

 • Odpowiadają
 • Raczej odpowiadają
 • Ani odpowiadają, ani nie odpowiadają
 • Raczej nie odpowiadają
 • Nie odpowiadają
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

4. Jest Pan/Pani zadowolony/a z następujących usług bibliotecznych?

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Raczej niezadowolony
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

Usługi udzielania pożyczek

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Raczej niezadowolony
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

Dostęp do internetu

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Raczej niezadowolony
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

Programy kulturalne i edukacyjne

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Raczej niezadowolony
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

5. Odpowiada Panu/Pani wybór książek w bibliotece?

 • Odpowiada
 • Raczej odpowiada
 • Ani odpowiada, ani nie odpowiada
 • Raczej nie odpowiada
 • Nie odpowiada
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

6. Jak ocenia Pan/Pani ogólny poziom usług oferowanych przez bibliotekę?

 • Bordzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani niezadowolony/a, ani zadowolony/a
 • Raczej niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

7. Znajdzie Pan/Pani na stronach internetowych biblioteki zawsze to, czego Pan/Pani szuka?

 • Na pewno tak
 • Raczej tak
 • Czasami tak, czasami nie
 • Raczej nie
 • Na pewno nie
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

8. Jest Pan/Pani zadowolony/a z pomieszczeniami biblioteki?

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Raczej niezadowolony
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

9. Zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi pracowników biblioteki?

 • Na pewno się zgadzam
 • Raczej się zgadzam
 • Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Na pewno się nie zgadzam
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

Pracownicy biblioteki są uprzejmi

 • Na pewno się zgadzam
 • Raczej się zgadzam
 • Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Na pewno się nie zgadzam
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

Pracownicy biblioteki mają wystarczający poziom wiedzy, aby móc odpowiedzieć na Pana/Pani pytania

 • Na pewno się zgadzam
 • Raczej się zgadzam
 • Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Na pewno się nie zgadzam
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

10. Jak ocenia Pan/Pani ogólny poziom usług oferowanych przez bibliotekę?

 • Celujący
 • Bardzo dobry
 • Dobry
 • Dostateczny
 • Dopuszczający
 • Niedostateczny
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

11. Jestem:

 • Kobietą
 • Mężczyzną

12. Jaki jest Pana/Pani najwyższy stopień wykształcenia?

 • Wykształcenie podstawowe
 • Wykształcenie średnie bez matury
 • Wykształcenie średnie z maturą
 • Wykształcenie pomaturalne
 • Wykształcenie wyższe

13. Obecnie:

 • Pracuję
 • Studiuję
 • Jestem na emeryturze
 • Zajmuję się domem, rodziną, jestem na urlopie macierzyńskim
 • Jestem bezrobotny

14. Ma Pan/Pani jakieś uwagi lub sugestie, które Waszym zdaniem mogą przyczynić się do poprawy poziomu naszych usług bibliotecznych?

500

Wszystkie szablony

Zaloguj się do Survio

Kontynuować

Zapomniałeś hasła?