Zacznij zbierać cenne odpowiedzi dziś.

Stwórz ankietę

Badanie satysfakcji użytkowników biblioteki

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

Jak często Pan/ Pani odwiedza bibliotekę?

Jak często Pan/Pani wchodzi na stronę internetową biblioteki?

Bibliotekę i jej usług Pan/Pani wykorzystuje do:

Odpowiadają Panu/Pani godziny otwarcia biblioteki?

Co Panu/Pani przeszkadza na godzinach otwarcia biblioteki? Proszę podać komentarze i sugestie.

Pozostało 1500 znaków

Jest Pan/Pani zadowolony/a z następujących usług bibliotecznych?

Bardzo zadowolony/a
Raczej zadowolony/a
Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
Raczej niezadowolony/a
Bardzo niezadowolony/a
Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć
Usługi udzielania pożyczek
Usługi kopiowania
Dostęp do Internetu
Usługi międzybiblioteczne
Usługi informacyjne i badania
Programy kulturalne i edukacyjne

Jest Pan/Pani zadowolony/a z oferty zbiorów bibliotecznych?

Bardzo zadowolony/a
Raczej zadowolony/a
Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
Raczej niezadowolony/a
Bardzo niezadowolony/a
Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć
Beletrystyka
Literatura fachowa
Magazyny i czasopisma
Elektroniczne źrodła informacji
Muzyka i audio-wideo

Ma Pan/Pani jakieś uwagi i sugestie do zbiorów bibliotecznych? Proszę wymienić:

Pozostało 1500 znaków

Jest Pan/Pani zadowolony z dostępnością do biblioteki?

Co Panu/Pani przeszkadza w dobrej dostępności biblioteki? Proszę napisać swoje uwagi i sugestie.

Pozostało 1500 znaków

Pozwalają Panu/Pani strony internetowe biblioteki bez problemów znaleźć informacje na temat zbiorów bibliotecznych i usług bibliotecznych?

Jakie informacje na stronie internetowej zazwyczaj nie można znaleźć?

Pozostało 1500 znaków

Pomaga biblioteka Panu/Pani w uzyskaniu umiejętności informacyjnych, które są Panu/Pani potrzebne?

Ocenił/aby Pan/Pani jakieś szkolenie w celu poprawienia umiejętności informacyjnych? Prosimy o podanie Pana/Pani pomysłów.

Pozostało 1500 znaków

Jest Pan/Pani zadowolony/a z pomieszczeniami biblioteki?

Bardzo zadowolony/a
Raczej zadowolony/a
Ani niezadowolony/a, ani zadowolony/a
Raczej niezadowolony/a
Bardzo niezadowolony/a
Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć
Rozmiar biblioteki
Jakość pomieszczeń
Tło społeczne biblioteki
Wyposażenie techniczne

Ma Pan/Pani jakieś uwagi dotyczące pomieszczeń biblioteki? Jeśli tak, to prosimy napisać:

Pozostało 1500 znaków

Zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi pracowników biblioteki?

Na pewno się zgadzam
Raczej się zgadzam
Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Na pewno się nie zgadzam
Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć
Pracownicy biblioteki są uprzejmi
Pracownicy biblioteki mają wystarczający poziom wiedzy, aby móc odpowiedzieć na Pana/Pani pytania

Ma Pan/Pani jakieś uwagi dotyczące pracowników biblioteki? Proszę napisać.

Pozostało 1500 znaków

Jak ocenia Pan/Pani ogólny poziom usług oferowanych przez bibliotekę?
Wymagana odpowiedź

Jestem:

Jaki jest Pana/Pani najwyższy stopień wykształcenia?

Obecnie:

Ma Pan/Pani jakieś uwagi lub sugestie, które Waszym zdaniem mogą przyczynić się do poprawy poziomu naszych usług bibliotecznych? Proszę napisać:

Pozostało 1500 znaków