Wzór ankiety do badania zadowolenia użytkowników małych bibliotek

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1. Jak często Pan/ Pani odwiedza bibliotekę?

 • Codziennie
 • Raz w tygodniu
 • Jeden raz na 14 dni
 • Raz w miesiącu
 • Raz na ćwierć roku
 • Raz na pół roku
 • Rzadziej

2. Jak często Pan/Pani wchodzi na stronę internetową biblioteki?

 • Codziennie
 • Raz w tygodniu
 • Jeden raz na 14 dni
 • Raz w miesiącu
 • Raz na ćwierć roku
 • Raz na pół roku
 • Rzadziej

3. Bibliotekę i jej usług Pan/Pani wykorzystuje do:

 • Spędzania czasu wolnego
 • Studia, kształcenia
 • Swej pracy (zatrudnienia)

4. Odpowiadają Panu/Pani godziny otwarcia biblioteki?

 • Odpowiadają
 • Raczej odpowiadają
 • Ani odpowiadają, ani nie odpowiadają
 • Raczej nie odpowiadają
 • Nie odpowiadają
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

5. Co Panu/Pani przeszkadza na godzinach otwarcia biblioteki? Proszę podać komentarze i sugestie.

500

6. Jest Pan/Pani zadowolony/a z następujących usług bibliotecznych?

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Raczej niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

Usługi udzielania pożyczek

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Raczej niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

Usługi kopiowania

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Raczej niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

Dostęp do Internetu

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Raczej niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

Usługi międzybiblioteczne

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Raczej niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

Usługi informacyjne i badania

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Raczej niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

Programy kulturalne i edukacyjne

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Raczej niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

7. Jest Pan/Pani zadowolony/a z oferty zbiorów bibliotecznych?

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Raczej niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

Beletrystyka

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Raczej niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

Literatura fachowa

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Raczej niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

Magazyny i czasopisma

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Raczej niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

Elektroniczne źrodła informacji

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Raczej niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

Muzyka i audio-wideo

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Raczej niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

8. Ma Pan/Pani jakieś uwagi i sugestie do zbiorów bibliotecznych? Proszę wymienić:

500

9. Jest Pan/Pani zadowolony z dostępnością do biblioteki?

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

10. Co Panu/Pani przeszkadza w dobrej dostępności biblioteki? Proszę napisać swoje uwagi i sugestie.

500

11. Pozwalają Panu/Pani strony internetowe biblioteki bez problemów znaleźć informacje na temat zbiorów bibliotecznych i usług bibliotecznych?

 • Na pewno tak
 • Raczej tak
 • Czasami tak, czasami nie
 • Raczej nie
 • Na pewno nie
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

12. Jakie informacje na stronie internetowej zazwyczaj nie można znaleźć?

500

13. Pomaga biblioteka Panu/Pani w uzyskaniu umiejętności informacyjnych, które są Panu/Pani potrzebne?

 • Na pewno tak
 • Raczej tak
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Na pewno nie
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

14. Ocenił/aby Pan/Pani jakieś szkolenie w celu poprawienia umiejętności informacyjnych? Prosimy o podanie Pana/Pani pomysłów.

500

15. Jest Pan/Pani zadowolony/a z pomieszczeniami biblioteki?

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani niezadowolony/a, ani zadowolony/a
 • Raczej niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

Rozmiar biblioteki

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani niezadowolony/a, ani zadowolony/a
 • Raczej niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

Jakość pomieszczeń

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani niezadowolony/a, ani zadowolony/a
 • Raczej niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

Tło społeczne biblioteki

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani niezadowolony/a, ani zadowolony/a
 • Raczej niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

Wyposażenie techniczne

 • Bardzo zadowolony/a
 • Raczej zadowolony/a
 • Ani niezadowolony/a, ani zadowolony/a
 • Raczej niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

16. Ma Pan/Pani jakieś uwagi dotyczące pomieszczeń biblioteki? Jeśli tak, to prosimy napisać:

500

17. Zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi pracowników biblioteki?

 • Na pewno się zgadzam
 • Raczej się zgadzam
 • Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Na pewno się nie zgadzam
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

Pracownicy biblioteki są uprzejmi

 • Na pewno się zgadzam
 • Raczej się zgadzam
 • Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Na pewno się nie zgadzam
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

Pracownicy biblioteki mają wystarczający poziom wiedzy, aby móc odpowiedzieć na Pana/Pani pytania

 • Na pewno się zgadzam
 • Raczej się zgadzam
 • Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Na pewno się nie zgadzam
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

18. Ma Pan/Pani jakieś uwagi dotyczące pracowników biblioteki? Proszę napisać.

500

19. Jak ocenia Pan/Pani ogólny poziom usług oferowanych przez bibliotekę?

 • Celujący
 • Bardzo dobry
 • Dobry
 • Dostateczny
 • Dopuszczalny
 • Niedostateczny
 • Nie wiem, nie mogę odpowiedzieć

20. Jestem:

 • Kobietą
 • Mężczyzną

21. Jaki jest Pana/Pani najwyższy stopień wykształcenia?

 • Wykształcenie podstawowe
 • Wykształcenie średnie bez matury
 • Wykształcenie średnie z maturą
 • Wykształcenie pomaturalne
 • Wykształcenie wyższe
 • Inne opcje

22. Obecnie:

 • Pracuję
 • Studiuję
 • Jestem na emeryturze
 • Zajmuję się domem, rodziną, jestem na urlopie macierzyńskim
 • Jestem bezrobotny

23. Ma Pan/Pani jakieś uwagi lub sugestie, które Waszym zdaniem mogą przyczynić się do poprawy poziomu naszych usług bibliotecznych? Proszę napisać:

500

Użyj szablonu - nic nie kosztuje

Badanie satysfakcji użytkowników biblioteki

Popularność 350 ×

Jaki jest poziom oferty bibliotecznej? Czy serwis internetowy jest zadowalający? Uzyskaj odpowiedzi na te i inne pytania wprost od użytkowników biblioteki.

Użyj szablonu - nic nie kosztuje

Ten wzór kwestionariusza stworzony jest z myślą o następujących zawodach, sektorach i podmiotach

 • członkowie rady gminy,
 • kierownicy bibliotek i bibliotekarze,
 • przewodniczący klubów czytelniczych.

Czy pracownicy biblioteki udzielają informacji chętnie i w jasny sposób? Jak czasochłonne jest znalezienie na stronie internetowej pożądanego tytułu? W które dni tygodnia zapotrzebowanie na usługi biblioteczne jest największe? Niniejsza ankieta internetowa ma na celu uzyskanie informacji zwrotnych na temat funkcjonowania biblioteki oraz jej personelu i wyposażenia w materiały. Może też dostarczyć sugestii dotyczące innych działań, które można podjąć w ramach oferty biblioteki.

Ten kwestionariusz ankiety można w dowolny sposób edytować i dostosować do swoich potrzeb. Odpowiedzi zostaną przetworzone przez usługę Survio na przejrzyste tabele i wykresy.

Survio to usługa do tworzenia badań ankietowych dla każdego.

Za sprawą naszych szablonów ankiet przygotowanie badania jest proste jak drut. Zbieraj dane, opinie i informacje zwrotne efektywnie i bez trudu.

Co mówią o nas klienci

Kierowniczka ds. marketingu, specjalista od kadr oraz dyrektor handlowy dzielą się doświadczeniami z usługą Survio.

Tworzenie ankiet jest bardzo łatwe a nawigacja bardzo prosta zarówno z punktu widzenia twórcy ankiety, jak i dla respondenta. Survio pozwala szybko tworzyć unikalne ankiety, które można z łatwością dostosować do potrzeb użytkownika lub przedsiębiorstwa, które reprezentuje.

Małgorzata S. Kierowniczka ds. marketingu

Z łatwością przygotuję dowolną ankietę w ciągu zaledwie kilku minut. Z pespektywy kierownika działu kadr szczególnie doceniam różnorodne sposoby zbierania danych, automatyczne przetwarzanie odpowiedzi i czytelne raporty.

Jarosław R. Pracownik działu kadr

Potrzebujemy wgląd w to, jak klienci oceniają nasze produkty a dzięki Survio uzyskujemy tego rodzaju informacje. Korzystamy często ze zaawansowanych funkcji udostępniania i dostosowywania ankiet oraz integracji do firmowych procesów.

Andrzej K. Dyrektor sprzedaży

W dodatku do szablonu otrzymasz też narzędzie do tworzenie badań online. Za jego pomocą zbierzesz, odczytasz i zrozumiesz dane.

Stwórz ankietę już teraz

Zaloguj się do Survio

Zalogować

Zapomniałeś hasła?

Zarezerwuj demo

Digicert

Zacznij ankietować!

 • Utwórz ankietę Łatwy w obsłudze edytor kwestionariusza, ponad 100 gotowych szablonów
 • Zbieraj odpowiedzi Działa na urządzeniach mobilnych, wielokanałowe zbieranie odpowiedzi, śledzenie tożsamości
 • Analizuj wyniki Szybka i jasna analiza, przejrzyste raporty za pomocą jednego kliknięcia
 • Przejdź na Survio PRO Zarządzanie użytkownikami, własne dashboardy, integracje, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013