Całkowita satysfakcja pracownika w organizacji

Całkowita satysfakcja pracownika w organizacji

Popularność: 1167 ×

Zapobiegaj przemęczeniu i wypaleniu wśród pracowników. Wykorzystaj przygotowaną przez nas ankietę i przeprowadź badanie w swoim zakładzie pracy.

Ten wzór kwestionariusza stworzony jest z myślą o następujących zawodach, sektorach i podmiotach

 • pracownicy działu kadr,
 • szefowie działów,
 • dyrektorzy mniejszych firm.

Dane zebrane w toku badania dostarczą informacji a bodźców umożliwiających dokonanie korzystnych zmian środowisku pracy oraz w sferze stosunków między członkami zespołu. Pozwoli to lepiej zrozumieć potrzeby poprawić efektywność pracy a w ostatecznym rozrachunku poprawić efektywność przedsiębiorstwa i osiągnąć większą stabilność.

Ten kwestionariusz ankiety można w dowolny sposób edytować i dostosować do swoich potrzeb. Odpowiedzi zostaną przetworzone przez usługę Survio na przejrzyste tabele i wykresy.

Wzór ankiety do badania ogólnego zadowolenia z pracy

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1. Jak sensowna jest Pana/Pani praca?

 • Sensowna
 • Raczej sensowna
 • Nie bardzo sensowna
 • W ogólnie nie jest sensowna

2. Jest dla Pani/Pani praca wyzwaniem?

 • Tak, ogromnym
 • Tak
 • Czas od czasu
 • Nie
 • Nie, w ogóle

3. Jak często w ciągu typowego tygodnia czuje się Pan/Pani przepracowany/a lub wystresowany/a?

 • W ogóle
 • Niezbyt często
 • Czasami
 • Bardzo mało

4. Jest Pan/Pani za swą pracę adekwatnie oceniony/a?

 • Zdecydowanie tak
 • Tak
 • Nie
 • Zdecydowanie nie

5. W jakim stopniu doceniają inni pracownicy Pana/Pani opinii o pracy?

 • Bardzo
 • Więcej niż opinii innych
 • Mniej więcej tak samo jak opinii innych
 • Mniej niż opinii innych
 • W ogóle

6. Jak realistyczne są oczekiwania Pana/Pani nadrzędnego?

 • Bardzo przecenione
 • Nieco przecenione
 • Realistyczne
 • Nieco niedoceniane
 • Bardzo niedoceniane

7. Jak często pomagają Panu/Pani dane zadania profesionalnie się rozwijać?

 • Bardzo często
 • Często
 • Mniej więcej w połowie przypadków
 • Rzadko
 • W ogóle

8. Ma Pan/Pani możliwość do rozwoju kariery?

 • Tak
 • Nie

9. Jak jest Pan/Pani zadowolony/a z kontrolą nad Pana/Pani osobą?

 • Bardzo zadowolony/a
 • Zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Niezadowolony/a
 • Bardzo zadowolony/a

10. Jest Pan/Pani zadowolony/a ze świadczeniami pracowniczymi?

 • Tak, bardzo
 • Tak
 • Nie
 • Nie, w ogóle

11. Jest Pan/Pani zadowolony/a ze swym zatrudnieniem?

 • Tak, bardzo
 • Tak
 • Nie
 • Nie, w ogóle

12. Jest Pan/Pani dumny/a co do oznaczenia firmy, która go zatrudnia?

 • Tak, bardzo
 • Tak
 • Nie wiem
 • Nie
 • Nie, w ogóle

13. Lubi Pan/Pani swego pracodawcę?

 • Zdecydowanie tak
 • Tak
 • Jestem neutralny wobec niego
 • Raczej nie
 • W ogóle

14. Istnieje prawdopodobieństwo, że będzie Pan/Pani szukał/a pracy poza firmą.

 • Na pewno nie
 • Prawdopodobnie nie
 • Myślę o tym
 • Prawdopodobnie tak
 • Na pewno tak
Wszystkie szablony

Zaloguj się do Survio

Kontynuować

Zapomniałeś hasła?