Zacznij zbierać cenne odpowiedzi dziś.

Stwórz ankietę

Całkowita satysfakcja pracownika w organizacji

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1 Jak sensowna jest Pana/Pani praca?
Wymagana odpowiedź

2 Jest dla Pani/Pani praca wyzwaniem?
Wymagana odpowiedź

3 Jak często w ciągu typowego tygodnia czuje się Pan/Pani przepracowany/a lub wystresowany/a?
Wymagana odpowiedź

4 Jest Pan/Pani za swą pracę adekwatnie oceniony/a?
Wymagana odpowiedź

5 W jakim stopniu doceniają inni pracownicy Pana/Pani opinii o pracy?
Wymagana odpowiedź

6 Jak realistyczne są oczekiwania Pana/Pani nadrzędnego?
Wymagana odpowiedź

7 Jak często pomagają Panu/Pani dane zadania profesionalnie się rozwijać?
Wymagana odpowiedź

8 Ma Pan/Pani możliwość do rozwoju kariery?
Wymagana odpowiedź

9 Jak jest Pan/Pani zadowolony/a z kontrolą nad Pana/Pani osobą?
Wymagana odpowiedź

10 Jest Pan/Pani zadowolony/a ze świadczeniami pracowniczymi?
Wymagana odpowiedź

11 Jest Pan/Pani zadowolony/a ze swym zatrudnieniem?
Wymagana odpowiedź

12 Jest Pan/Pani dumny/a co do oznaczenia firmy, która go zatrudnia?
Wymagana odpowiedź

13 Lubi Pan/Pani swego pracodawcę?
Wymagana odpowiedź

14 Istnieje prawdopodobieństwo, że będzie Pan/Pani szukał/a pracy poza firmą.
Wymagana odpowiedź